Efficiënt inkopen leidt tot kostenbeheersing medische hulpmiddelen

“Zorginstellingen kunnen inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen tot een optimaal aanbod en kan leiden tot kostenbesparingen,” constateert Henk Don, bestuurlid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na bestudering van de resultaten van de sectorstudie medische hulpmiddelen (zoals kunstheupen, röntgenapparatuur, stomamateriaal en mondkapjes).

Het onderzoek is in opdracht van de NMa en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

Al zijn de prijzen voor medische hulpmiddelen in Nederland en Duitsland niet een op een met elkaar te vergelijken, zorginstellingen kunnen wel leren de van de wijze waarop het inkoopproces in Duitsland is georganiseerd. Op de Duitse markt zijn grote inkoopcombinaties aanwezig die soms wel meer dan 100 ziekenhuizen vertegenwoordigen. Hierdoor hebben zij een veel stevigere onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. Ook zijn in Duitsland zelfstandige commerciële inkooporganisaties actief die de onderhandelingen voeren namens ziekenhuizen.

Gebrekkige informatie
Uit het rapport blijkt verder dat informatie over prijzen en de kwaliteit van diverse hulpmiddelen zeer gebrekkig is. Dit maakt het lastig voor de inkopers, maar ook voor specialisten, verpleegkundigen en directie een goede aankoopbeslissing te nemen. Zij zijn sterk afhankelijk van de kennis, kunde en informatievoorziening van de fabrikanten (bijvoorbeeld het gebruik van instrumenten en andere apparatuur bij specialistische operaties).

Rol zorgverzekeraar
De rol van de verzekeraars bij de inkoop van medische hulpmiddelen is zeer beperkt. Zij richten hun pijlen vooral op de uiteindelijke prijs en kwaliteit van de zorgverlening, terwijl er aan de inkoopzijde ook kostenvoordelen te behalen zijn. Ecorys adviseert de zorgverzekeraars te onderzoeken of zij ook op het gebied van medische hulpmiddelen hun rol aan de inkoopzijde niet kunnen vergroten.

Aanleiding
Aanleiding voor de studie die onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de NMa en het Ministerie VWS heeft uitgevoerd was meer inzicht te krijgen in de structuur van deze markten en de werking ervan. Mochten ziekenhuizen en zorginstellingen in inkoopprocessen stuiten op signalen die duiden op een overtredingen van de Mededingingswet dat kunnen ze dat melden bij de NMa.

Deze signalen zijn zeer welkom want ze helpen de NMa bij haar opdracht om markten beter laten werken. Een voorbeeld van mogelijk ongeoorloofd gedrag is het samenspannen van aanbieders bij het uitbrengen van offertes, ook wel bid-rigging genoemd.

Ziekenhuizen die graag meer informatie willen of een tip willen melden kunnen contact opnemen met de Bedrijvenlijn van de NMa, tel. 0800-0231885.

Meer informatie
Brochure van de NMa over bid-rigging
Rapport van Ecorys ‘Sectorstudie medische hulpmiddelen, Onderzoek naar de structuur en werking van de markt voor medische hulpmiddelen’

Plaats een reactie