Efficiënt en effectief Europees beleid voor duurzame energie

0
630

Corinna Kleßmann beschrijft in haar proefschrift hoe EU-lidstaten hun ondersteunend beleid voor duurzame energie effectiever en kostenefficiënter kunnen maken. Haar analyse laat zien dat sommige voorlopers zeer succesvolle, op maat gesneden maatregelen toepassen, terwijl andere lidstaten achterblijven. Een beter ontwerp van de stimuleringsmaatregelen kan er toe leiden dat de EU-lidstaten samen 4 miljard euro besparen bij het halen van de EU-doelstelling van 20% duurzame energie in 2020. Meer samenwerking tussen de lidstaten kan daar bovenop nog leiden tot een besparing van 2 tot 3 miljard Euro per jaar.

Om meer investeringen in duurzame energie aan te trekken, bij lage kosten voor de consumenten, is de belangrijke aanbeveling van Kleßmann dat bij het ontwerp van beleid rekening moet houden met de marktrisico’s. In het licht van de huidige financiële crisis is het alleen nog maar belangrijker geworden dat overheden maatregelen nemen om die marktrisico’s te verlagen.

Daarnaast stelt de promovendus dat commitment voor de lange termijn en stabiele regelgeving cruciaal zijn voor het verbeteren van de effectiviteit en de kostenefficiëntie van het duurzame-energiebeleid. Ook moeten overheden overwegen om over de grenzen heen samen te werken in beleidsmaatregelen voor duurzame energie. Samenwerking tussen lidstaten die zelf hun beleid op één lijn willen brengen is daarbij veelbelovender dan een drastische harmonisatie die door de Europese Commissie zou worden opgelegd.

Promotiegegevens
Promovendus: Corinna Kleßmann
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Increasing the effectiveness and efficiency of renewable energy support policies in the European Union
Promotor 1: Prof. dr. Kornelis Blok
Datum en tijd: 11/1/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht