Effectiviteit van astmabehandeling

0
645

Inhalatiecorticosteroïden zijn de meest gebruikte ontstekingsremmers bij astma en zeer effectief in het onderdrukken van ontstekingen in de luchtwegen. Helaas is er ook een groep patiënten waarbij behandeling met het medicijn onvoldoende effectief is om de ziekte onder controle te krijgen. Promovendus Ellen Koster laat in haar onderzoek zien hoe therapietrouw en genetische factoren de behandeling van astma beïnvloeden.

Slechts 57% van de kinderen bleek een goede therapietrouw te hebben. Kinderen met verhoogde stikstofoxideniveaus in de uitademinglucht (een indicatie voor ontsteking in de luchtwegen) hadden vaker een lagere therapietrouw. Dit benadrukt de noodzaak van een goede therapietrouw om de ziekte goed te kunnen controleren.

De ouders spelen een hele belangrijke rol in het behandelproces. Volwassenen bepalen zelf hoe ze met medicijnen omgaan, maar bij kinderen doen de ouders dat. Wanneer de ouders de noodzaak van medicijngebruik zagen was de therapietrouw hoger. Kinderen van Nederlandse afkomst waren beter therapietrouw. Wantrouwen en zorgen over medicijngebruik maken dat kinderen meer last hebben van hun astma. Ook kinderen van een moeder met een laag opleidingsniveau hebben vaker een slechtere astmacontrole. Het is van groot belang dat zorgverleners kennis van ouders verbeteren en een positief beeld omtrent ziekte en medicatiegebruik stimuleren.

Ook genetische factoren kunnen de effectiviteit van medicatie bepalen. Koster heeft laten zien dat dragers van twee variant-allelen van de FCER2-T2206C-variant een hoger risico hadden op het doormaken van een astma-exacerbatie, vaker ongecontroleerd astma hadden, vaker klachten in het afgelopen jaar en dragers van deze variant kregen een hogere dagelijkse dosering van de medicijnen.

Promotiegegevens
Promovendus: Ellen Koster
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Towards better treatment outcomes in childhood asthma
Promotor 1: Prof. dr. J.A.M. Raaijmakers
Copromotor 1: Dr. A. H. Maitland-van der Zee
Datum en tijd: 26/10/2011 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Universiteit Utrecht