Effectiviteit medicijnen afhankelijk van leverenzym

0
519

Bepaalde medicijnen voor hoge bloeddruk, depressiviteit en borstkanker hebben een andere werking bij mensen die het leverenzym CYP2D6 missen. Erasmus MC’s promovenda Monique Bijl onderzocht de invloed van het leverenzym op de reactie van het lichaam op bepaalde geneesmiddelen.

Specifieke problemen
Uit eerdere onderzoeken is bekend dat vijf tot tien procent van de Nederlanders dit enzym mist, maar over de daaruit voorkomende problemen en hoe ze kunnen worden voorkomen, was weinig bekend. Bijl geeft met haar onderzoek meer inzicht in de specifieke problemen waarmee deze deze groep patiënten te maken heeft. In een artikel in Monitor, het magazine van Erasmus MC voor externe relaties, licht Bijl haar onderzoek toe.

Meer risico
Patiënten met een verminderde activiteit van het enzym, blijken minder baat te hebben bij de behandeling van borstkanker met het medicijn tamoxifen en lopen daardoor meer risico te overlijden aan de ziekte.
Patiënten die tricylcische antidepressiva slikken, bleken een verhoogde bloedspiegel te vertonen, wat bijwerkingen kan veroorzaken.

En bij patiënten met een hoge bloeddruk blijken een aantal bètablokkers minder worden omgezet, waardoor er een hogere concentratie van het medicijn in het bloed ontstaat. Bijl legt uit hoe een genotypetest uitsluitsel kan bieden in bepaalde gevallen.

Vorig artikelErasmus MC scoort hoog in transparantie
Volgend artikelNIAZ accreditatie azM
Avatar
Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)