Effectievere aanpak van jeugdcriminaliteit

0
625

Jeugdcriminaliteit is nog steeds een aanzienlijk probleem in verschillende Nederlandse steden. Stapeling van allerlei, vaak goedbedoelde, initiatieven heeft lang niet altijd geleid tot oplossing van de problemen die door jongeren worden veroorzaakt.

Nicis Institute en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiescentrum (WODC, ministerie van Veiligheid & Justitie) hebben wetenschappelijke kennis en inzichten over jeugdcriminaliteit verzameld en gebundeld in een rapport. Vervolgens is er een werkwijze ontwikkeld waarmee deze kennis kan worden toegepast in de praktijk.

Rotterdam, Tilburg, Gouda en Den Bosch zijn de eerste gemeenten die aansluiten bij deze werkwijze om zo tot een meer structurele aanpak van de problematiek te komen. Het beleid van deze steden is er op gericht om door te gaan met bewezen effectieve of kansrijke interventies die van invloed zijn op de oorzaken van crimineel gedrag. Er moet afscheid genomen worden van (goedbedoelde) projecten die niet ingrijpen op de oorzaken van crimineel gedrag en van initiatieven die averechts werken.

Dit klinkt eenvoudig maar het vraagt wel lef en doorzettingsvermogen van bestuurders en professionals. Dat deze aanpak mogelijk zorgt voor betere resultaten werd duidelijk tijdens de bijeenkomst op 13 september 2011 in het WTC in Rotterdam, waar ook de vier steden aanwezig waren.