Effectieve managers moeten ‘de boodschap voelen’

Bedrijfsleiders moeten hun visie met emoties overbrengen. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek Demystifying Visionary Leaderschip: In search of the essence of effective vision communication van Merlijn Venus. Het effectief overbrengen van een bedrijfsvisie hangt af van het vermogen van de leider om ‘emotioneel’ verbonden te zijn met zijn taak, aldus Venus. Met andere woorden: een leider moet zijn gevoel laten spreken.

In zijn proefschrift stelt Venus dat, als managers emotionele uitdrukkingen gebruiken, de motivatiefocus van de medewerkers op hun eigen visie komt te liggen. Hun eigen visie resoneert dan als het ware mee met de visie van de manager. Managers kunnen op deze manier hun medewerkers vatbaarder maken voor handelingen die in lijn liggen met de bedoelde visie. De visie van de manager is een belangrijk middel om verandering te motiveren. Visionaire communicatie inspireert medewerkers bij te dragen aan de succesvolle verandering van de organisatie. Belangrijk daarbij is dat de kernwaarden -‘wie zijn wij’- van het bedrijf overeind blijven staan.

Effectieve visies op verandering benadrukken daarom niet alleen wat er veranderd dient te worden, maar ook – en misschien wel juist – wat er niet verandert. Een dergelijke kijk op de zaken spoort medewerkers aan mee te gaan in de bedoelde veranderingen. Medewerkers zijn nu eerder geneigd de toekomstige organisatie als een natuurlijk evolutieproces te zien, waarin de waarden en kenmerken van de organisatie zichtbaar blijven.

Venus´ promotieonderzoek werd uitgevoerd binnen het Erasmus Doctoral Programme van Business & Management, georganiseerd door het Erasmus Research Institute of Management (ERIM), het gezamenlijk onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promovendus: M. Venus; Titel proefschrift: Demystifying Visionary Leadership; Promotoren: Prof.dr. D. van Knippenberg; Co-promotors: Dr. D.A. Stam; Datum: 13 juni 2013

Plaats een reactie