Effectieve kortere behandeling chronische hepatitis C

Chronische hepatitis C (HCV) is een infectie die chronische ontsteking van de lever veroorzaakt en kan leiden tot leverfalen. De behandeling van deze infectie is lang en zwaar voor patiënten en bovendien kostbaar voor de maatschappij.

Serena Slavenburg toont in haar promotieonderzoek aan dat een kortere behandeling (12-16 weken) van patiënten met HCV genotype 2 en 3 die snel reageren op de therapie, even effectief is als de standaardbehandeling van 24 weken. Daarnaast blijkt uit haar onderzoek dat een hogere dosering van het geneesmiddel ribavirine meer kans op genezing geeft bij de patiënten met HCV genotype 1.

Biografie
Serena Slavenburg (Nijmegen, 1981) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek op de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten, binnen het onderzoeksinstituut Institute for Genetic and Metabolic Disease (IGMD) van het UMC St Radboud. In mei 2010 is ze gestart als ANIOS interne geneeskunde in het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. S. Slavenburg
Titel promotie: Hepatitis C and Ribavirin. Focus on Ribavirin as an important component in hepatitis C treatment
Promotors: De heer prof. dr. J.P.H. Drenth
Copromotors: De heer dr. M.G.H. van Oijen (UMCU)
Datum: vrijdag 7 januari 2011, 13:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie