Effectieve behandelsystemen voor vervuild grondwater

Aardwetenschapper Cecilia De Biase beschrijft in haar proefschrift in hoeverre verticale doorstroomfilters en kunstmatige wetlands effectieve behandelsystemen kunnen vormen voor vervuild grondwater. Zij toont aan dat de verwijdering van vluchtige gifstoffen, zoals benzeen en MTBE, vooral plaatsvond via afbraak door de hoge activiteit van aerobe micro-organismen.

Benzeen en MTBE
Verticale doorstroomfilters en verticaal doorstroomde helofytenfilters (kunstmatige wetlands) zijn containers gevuld met bepaalde typen korrels, waardoor vervuild grondwater gepompt kan worden om het te zuiveren van vluchtige gifstoffen zoals benzeen en MTBE. Vervuild water wordt enkele centimeters onder het oppervlak van de container geïnjecteerd en het gezuiverde water wordt aan het eind weer verzameld.

Doorstroomfilters
Verwijdering van gifstoffen vindt plaats door een combinatie van processen. In deze studie is vooral gekeken naar biologische afbraak, verdamping en opname in plantwortels. Aangezien alle processen tegelijk verlopen, is het een uitdaging om de efficiëntie en optimalisatie van deze stroomsystemen goed te bepalen.

Micro-organismen
De Biase toont aan dat de verwijdering van benzeen en MTBE vooral plaats vond via afbraak door de hoge activiteit van aerobe micro-organismen. Dit hoge tempo van afbraak voorkomt dat vluchtige gifstoffen verdampen naar de lucht. Vooral de bovenste delen van de verticale systemen fungeren als een efficiënt biofilter voor de vluchtige gifstoffen die alsnog verdampen in de lucht tussen de korrels. Ook toont zij aan dat toevoer van zuurstof nodig is om een hoge biologische afbraaksnelheid te bevorderen en dat voor een beperking van atmosferische uitstoot de juiste combinatie van uitvoeromstandigheden en filtermateriaal nodig is.

Promotie
Promovendus: Cecilia De Biase
Faculteit: Faculteit Geowetenschappen
Proefschrift: Numerical modeling and experimental analysis of volatile contaminant removal from vertical flow filters
Promotor 1: Prof.dr. P. Van Cappellen
Copromotor 1: Dr. M. Thullner
Datum en tijd: 27/8/2012

Plaats een reactie