Effectieve behandeling tegen miltvuur (antrax) ontdekt

De Nederlandse farmaceut IQ Therapeutics heeft een behandeling ontwikkeld die leidt tot volledige genezing na inademing van miltvuursporen (antrax), ook in een laat stadium van de infectie. “Deze belangrijke doorbraak in de behandeling van de vaak dodelijke ziekte biedt perspectieven voor het redden van besmette mensen over de hele wereld.

Hiermee zet IQ Therapeutics de Nederlandse life sciences & health sector op de kaart,” aldus Willem de Laat, managing director van het Life Sciences & Health Innovatie Programma.

Levensreddende behandeling
Inademing van miltvuursporen, in negatieve zin bekend als terreurwapen in de zogenaamde ‘poederbrieven’, is vaak dodelijk. De enige goedgekeurde behandeling (antibiotica) tot nu toe werkt bovendien onvoldoende wanneer deze pas wordt gestart als de eerste symptomen zichtbaar zijn. IQ Therapeutics heeft in een proefdiermodel van de University of Texas laten zien dat met een eenmalige toediening van haar product 48 uur na de besmetting volledige genezing optreedt. “De behandeling in de symptomatische fase na miltvuurinfectie is uniek en biedt mogelijkheden voor situaties waarin besmette personen zich niet direct bewust zijn van de infectie of geen directe toegang hebben tot de juiste behandeling. De 100% overleving bij behandeling na 48 uur na blootstelling is nog niet eerder aangetoond,” aldus De Laat.

Internationale positie Nederlandse life sciences
“Deze stap in de behandeling van miltvuurinfectie is tekenend voor de mogelijkheden van de life sciences. Ontwikkelingen binnen de sector zoals deze zorgen niet alleen voor verbetering van de kwaliteit van onze gezondheidzorg. Ook versterken deze de internationale positie van Nederland als Kennisland. Ik verwacht veel interesse vanuit het buitenland voor deze nieuwe behandeling, wat een impuls zal geven aan onze economie,” aldus De Laat.

Methode van IQ Therapeutics
IQ Therapeutics heeft zich in dit onderzoek gericht op de behandeling van patiënten die symptomatisch zijn geworden en niet gered kunnen worden met antibiotica. De methode van IQ Therapeutics bestaat uit een combinatie van twee menselijke antilichamen gericht tegen twee componenten van het dodelijke miltvuurtoxine. Deze aanpak die zo effectief de dodelijke gifstof miltvuurtoxine neutraliseert, wordt door IQ Therapeutics de ‘Dual Antibody Approach’ genoemd.
Roland Lageveen, CEO van IQ Therapeutics: “De meerwaarde van onze aanpak wordt gewaardeerd door de Amerikaanse overheid en we zijn druk in gesprek om de verdere ontwikkeling samen met hen uit te voeren.”

Miltvuur
Miltvuur is een acute infectieziekte die veroorzaakt wordt door de sporenvormende bacterie Bacillus anthracis. Deze bacterie komt op vele plaatsen in de natuur voor en infectie kan leiden tot ernstige ontstekingen. Wanneer de sporen van de bacterie worden ingeademd, inhalatiemiltvuur, is de infectie vaak dodelijk indien dit niet adequaat wordt behandeld. De sporen ontkiemen tot bacteriën die het toxine uitscheiden en dit toxine geeft aanleiding tot ernstige ziekte en uiteindelijk de dood.
Inhalatiemiltvuur is bekend van de ‘poederbrieven’, waarbij miltvuursporen per brief worden verstuurd en onder andere in 2001 in de VS tot meerdere sterfgevallen hebben geleid. “Het is een veilige gedachte dat we ons met deze behandeling kunnen weren tegen deze vorm van terreurdreiging,” aldus De Laat.

IQ Therapeutics
IQ Therapeutics BV is een bedrijf in Groningen dat gespecialiseerd is in menselijke antilichaamtechnologie. Het is IQ Therapeutics’ doel om met haar antilichamen onmiddellijke immuniteit (Instant Immunity™) te bieden tegen infectieziekten, bij kanker, en in de context van biologische dreigingen. Het bedrijf maakt gebruik van haar Cloning the Human Response™ technologie om volledig menselijke antilichamen van geïmmuniseerde of gevaccineerde donoren te ontwikkelen voor de preventie en behandeling van infectieziekten en kanker. IQ Therapeutics is een spin-off van het biowetenschappelijk bedrijf IQ Corporation BV. Zie www.iqtherapeutics.nl voor meer informatie.

Over LSH
Het Life Science & Health Innovatie Programma is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid om de life sciences & health sector te versterken. LSH wordt aangestuurd door de sector en gesteund door de Nederlandse overheid. De betrokken partijen zijn de drie topinstituten Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), TI Pharma en BioMedical Materials program (BMM). Andere betrokken organisaties zijn NGI (Netherlands Genomics Initiative), regionale organisaties, universiteiten, EVD, TWA netwerk, NFIA en High Profile Group. Het bedrijfsleven is onder andere vertegenwoordigd via de brancheverenigingen Niaba, Nefarma en BioFarmind. De sector life sciences & health bevordert innovatie in de biotechnologie en biomedische wetenschap, hogere kwaliteit van de gezondheidszorg en een betere economische positie van Nederland als Kennisland.

Meer informatie: www.lifescienceshealth.com

Plaats een reactie