Effect sporten op ontstaan diabetes

Het UMC Utrecht neemt deel aan een onderzoek naar het effect van sporten en beweging op het ontstaan van diabetes type 2. Het vierjarige onderzoek wordt mogelijk dankzij een programmasubsidie van een miljoen euro van het Diabetes Fonds. Het onderzoek start binnenkort.

De onderzoekers willen weten hoe beweging en sport gunstige effecten hebben op de suikerhuishouding, vethuishouding, en vetstapeling in de lever. Ze gaan in patiënten met diabetes type 2 bestuderen hoe training vetstapeling in de lever en het vetgehalte in het bloed beïnvloedt. Daarnaast gebruiken ze diermodellen en cellulaire systemen die informatie verschaffen over de betrokken fysiologische en moleculaire processen. Met de resultaten van het onderzoek hopen de onderzoekers aanknopingspunten te vinden voor de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten en type 2 diabetes.

Namens het UMC Utrecht is dr. Eric Kalkhoven bij het onderzoek betrokken. Naast Kalkhoven maken Patrick Schrauwen van het Universitair Medisch Centrum Maastricht (programmacoördinator), Sander Kersten van de Universiteit Wageningen en Peter Voshol van de universiteit van Cambridge (UK) deel uit van de onderzoeksgroep. Het onderzoeksprogramma is getiteld “Optimizing the beneficial health effects of exercise for diabetes: focus on the liver!”.

Plaats een reactie