Effect diabetes type 1 op hersenen in kaart

De laatste jaren laten steeds meer onderzoeken zien dat diabetes mellitus type 1 kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Voor het eerst brengt grootschalig onderzoek door Eelco van Duinkerken deze veranderingen in de hersenen ten gevolge van diabetes type 1 in kaart.

Door hoge bloedsuikers als gevolg van diabetes mellitus type 1 treedt schade op aan kleine bloedvaten. Deze schade kan zich onder andere manifesteren in de hersenen. Het gaat daarbij met name om veranderingen in cognitieve functies als de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt, het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende handelingen en soms ook het geheugen. Daarnaast blijkt dat er ook veranderingen zijn in de structuur en functie van de hersenen.

Onderzoeken naar hersenveranderingen als gevolg van diabetes type 1 waren tot nu toe klein in aantal en omvang. Daar brengt het onderzoek van Van Duinkerken verandering in. Aan het onderzoek werd meegewerkt door 159 mensen, verdeeld in drie groepen: een groep met diabetes type 1 en complicaties als teken van langdurige hoge bloedsuikers, een groep met diabetes type 1 maar zonder complicaties en een gezonde controlegroep.

Met gebruikmaking van moderne technieken als MRI, MEG en fMRI geeft het onderzoek een goed beeld van de veranderingen die de hersenen van diabetes type 1 patiënten ondergaan als gevolg van de ziekte en de langdurige aanwezigheid van hoge bloedsuikers. De resultaten bieden een goede basis voor verder onderzoek naar de wijze waarop de hersenveranderingen zich in de tijd ontwikkelen en daarmee naar mogelijke behandelingen van hersencomplicaties bij diabetes type 1.

Promotie
Promovendus: E. van Duinkerken
Titel proefschrift: Type 1 Diabetes and the Brain: A Bittersweet Relationship?
Promotoren: prof.dr. M. Diamant, prof.dr. F.J. Snoek
Copromotoren: dr. M. Klein, prof.dr. F. Barkhof
Datum: 24 februari 2012
Tijd: 13:45 tot 14:45 uur
Locatie :Aula, Vrije Universiteit

Plaats een reactie