Effect borstdensiteit en veranderingen hierin op ontwikkeling borstkanker

Hoge borstdichtheid is één van de sterkste bekende borstkankerrisicofactoren. Borstdensiteit geeft de hoeveelheid bind- en klierweefsel relatief tot de hoeveelheid vetweefsel in de borst weer. Borstdensiteit neemt gewoonlijk af naarmate een vrouw ouder wordt.

In dit proefschrift heeft Mariëtte Lokate onderzocht of de afname van de borstdichtheid met de leeftijd anders is voor vrouwen die borstkanker ontwikkelen dan voor vrouwen die geen borstkanker ontwikkelen. Zij concludeerde inderdaad dat vrouwen die borstkanker ontwikkelen gemiddeld genomen een hogere borstdensiteit hebben dan vrouwen die geen borstkanker ontwikkelen. De mate waarin de densiteit afneemt met de leeftijd is gemiddeld genomen niet verschillend voor deze vrouwen. Toch vond Mariëtte Lokate aanwijzingen dat echt grote dalingen in densiteit mogelijk wel het risico op borstkanker kunnen verlagen.

In haar proefschrift heeft Mariëtte Lokate ook de rol van borstvetweefsel onderzocht. Zij stelde vast dat vrouwen die zowel een grote hoeveelheid bind- en klierweefel als vetweefsel in de borst hebben een groter risico op borstkanker lopen dan vrouwen die alleen veel bind- en klierweefsel hebben. Deze bevinding impliceert niet dat vrouwen met grote borsten een hoger risico hebben op borstkanker; de studie wees uit dat vrouwen met grote borsten vaak minder bind- en klierweefsel hebben, niet alleen relatief maar ook absoluut.

Een mogelijke verklaring voor het schadelijke effect van veel vetweefsel is dat bij vrouwen na de menopauze de oestrogeenproductie door de eierstokken wordt overgenomen door het vetweefsel. De productie van deze oestrogenen in de borst kunnen het ontstaan van borsttumoren stimuleren.

Promotie
Promovendus: Mariëtte Lokate
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Changes in mammographic density and breast cancer risk.
Promotor 1: Prof. dr. P.H.M. Peeters
Copromotor 1: Dr. C.H. van Gils
Datum en tijd: 15/5/2012 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie