Eetstoornissenzorg effectiever én goedkoper door ketenzorg

Door bezuinigingen in de zorg komt ook de behandelduur voor eetstoornissen onder druk te staan. Daarnaast is het overheidsbeleid gericht op ketenzorg waardoor de samenwerking tussen huisartsen en de gespecialiseerde zorg wordt verbeterd.

Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen weet uit ervaring dat haar cliënten gebaat zijn bij een langere behandelperiode om terugval te voorkomen en gaat daarom intensief samenwerken met Stichting JIJ, een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetprobleem. Ervaringsdeskundige vrijwilligers van Stichting JIJ worden opgeleid volgens de behandelvisie van Human Concern. Hierdoor zijn zij in staat om het voortraject van de behandeling via startgroepen voor hun rekening te nemen. Ook is er de intentie op lange termijn ook het natraject van de behandeling van Human Concern op te nemen middels nazorggroepen.

De zorg wordt zo goedkoper én effectiever. Jouke Hoeksma operationeel directeur Stichting Human Concern licht toe: “Door de “nuldelijn” zoals Stichting JIJ te betrekken bij onze behandelingen draagt Human Concern bij aan het ontschotten van de zorg en het leveren van ketenzorg. Zo helpen wij onze cliënten zo goed mogelijk duurzaam te genezen tegen zo laag mogelijke kosten. Op deze manier blijft onze specialistische zorg betaalbaar en is de continuïteit gegarandeerd.”

Gemiddeld lijden cliënten 10 jaar aan een eetstoornis, voordat ze bij Human Concern in behandeling komen. Vaak hebben zij al meerdere behandelingen elders achter de rug. Genezing van een stoornis die zo ingesleten is, heeft veel tijd nodig. Een behandeling neemt daarom soms wel drie jaar in beslag voordat cliënten hersteld zijn. Een deel van deze zorg wordt nu overgenomen door Stichting JIJ.

Stichting JIJ neemt de voorbereiding op de therapie voor haar rekening door cliënten van Human Concern op te nemen in de Startgroep. In dit doorlopende programma delen cliënten hun ervaringen met groepsgenoten, krijgen ze psycho-educatie over de functie, oorzaken en voor- en nadelen van een eetstoornis.

Saskia Lagerwaard, algemeen coördinator van Stichting JIJ, licht toe: “Herstellen van je eetstoornis doe je niet alleen door te werken aan je eetpatroon en ervoor te zorgen dat je een gezond gewicht hebt. Het is juist belangrijk om te zien waarom je een eetstoornis hebt ontwikkeld en waarom je jezelf niets waard vindt. Maar ook om te leren om jezelf te uiten in plaats van je te verstoppen in verstoord eetgedrag. En te werken aan een positief zelfbeeld, van waaruit je je op een ‘gezonde’ manier in de toekomst kunt gaan ontwikkelen en kunt gaan deelnemen aan de maatschappij. Dat hele proces kost tijd, maar is een belangrijke voorwaarde om echt te kunnen herstellen van een eetstoornis. Wij zijn blij dat wij in dat proces ons steentje mogen bijdragen door onze ervaringsdeskundigheid verantwoord en deskundig in te kunnen zetten in fasen van het herstelproces waarbij dit ook echt een meerwaarde heeft”.

Zodra een cliënt gemotiveerd genoeg is om de volgende stap te zetten, gaat hij of zij in behandeling bij een therapeut van Human Concern. Na afronding van de therapie start het nazorg programma bij Stichting JIJ, waaraan net zo lang kan worden deelgenomen als nodig is om het herstel te verankeren en te leren omgaan met terugval. Natuurlijk blijft Human Concern wel inhoudelijk betrokken door het geven van opleiding, intervisie en supervisie. Ook worden therapeuten van Human Concern ingeschakeld in het voor- en na traject wanneer hiertoe aanleiding is.

Plaats een reactie