Eetstoornissen erkent als aparte psychiatrische stoornis

In de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) voor 2012 vastgestelde productstructuur GGZ komt een nieuwe behandelgroep: Eetstoornissen. Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU) is bijzonder verheugd met deze beslissing. De nieuwe DBC (Diagnose Behandel Combinatie) Eetstoornissen doet recht aan de zorgzwaarte van deze groep patiënten.

Vanuit het veld is in contacten met de politiek, VWS, DBC Onderhoud en de NZa jarenlang geijverd voor het tot stand komen van een aparte DBC Eetstoornissen. Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen die vaak gepaard gaan met somatische en andere psychiatrische co-morbiditeit.

Tot nu toe werden eetstoornissen niet apart onderkend in de financiering van de GGZ en vielen zij onder de categorie overige stoornissen. Eric van Furth, directeur behandelzaken van CEU: “De nieuwe DBC Eetstoornissen zorgt er voor dat de vergoeding past bij de ernst en complexiteit van deze patiëntengroep. Voor onze patiënten betekent dit dat wij beter in staat zijn hen passende zorg te geven. De erkenning die mensen met een eetstoornis en zorgprofessionals hiermee krijgen zie ik als een belangrijke mijlpaal”.

Plaats een reactie