Eetstoornis vergroot de kans op diabetes

Mensen die lijden aan een eetstoornis hebben een ruim twee keer verhoogd risico om later diabetes te krijgen. Dat concludeert prof. Peter de Jonge van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie van het UMCG uit een mondiaal onderzoek naar het verband tussen diabetes en psychische stoornissen.

De Jonge is een van de initiatiefnemers van de studie waaraan ruim 50.000 deelnemers uit 19 landen meewerkten, waaronder 2580 diabetespatiënten. De Groninger concentreerde zich op de vraag welke van 16 psychische aandoeningen de kans op suikerziekte vergroten.

Bij deelnemers met boulimia bleek het risico op diabetes 2.1 keer verhoogd, bij mensen die lijden aan vreetbuien was dat 2.6 keer. Ook door depressie (1.6 keer verhoogd risico) en periodieke explosieve stoornis (1.3 keer) neemt de kans op diabetes toe. De Jonge: “Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat een kind een tijd lang extreme woedeaanvallen heeft”.

Veel onderzoeken naar diabetes concentreerden zich tot nog toe op Europa en Amerika. “Maar omdat het aantal patiënten met suikerziekte wereldwijd varieert was een breder perspectief nodig”, vertelt hij. “Daarnaast zijn niet eerder zoveel psychiatrische stoornissen in één meetmodel opgenomen. Dat bijvoorbeeld depressie de kans op diabetes verhoogt was wel bekend, maar het is voor het eerst dat ook een verband met de andere genoemde stoornissen is gevonden.”

Het onderzoek maakt het mogelijk om vroeg in te grijpen om de kans op diabetes te verkleinen. De Jonge: “Het fascinerende aan de resultaten vind ik dat ze mogelijk een patroon blootleggen dat tot diabetes leidt. Misschien is die periode waarin het kind geregeld in woede uitbarst en van alles stuk gooit wel een gevolg van een verstoring in zijn glucosesysteem, en daarmee een fysieke voorbode van de depressie die later komt. En van de diabetes die nog weer later wordt vastgesteld. Om deze theorie te toetsen is nog vervolgonderzoek nodig, maar als het klopt kun je kinderen met een verhoogd risico vroegtijdig opsporen en proberen suikerziekte te voorkomen.”

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Diabetologia, het tijdschrift van de european Association for the Study of Diabetes.

Plaats een reactie