Eetgewoontes blijken hardnekkig

Ook wanneer ze weten dat hun eten calorierijk is, passen de meeste mensen hun eetgewoonten niet aan. Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp van de leerstoelgroep Humane voeding van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten, gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren door de smaak. De proefpersonen bleken hardleers. Tegen de verwachting in gingen de proefpersonen niet minder consumeren van de yoghurt met een hoge calorische waarde. Daarbij maakte het ook geen verschil of het om dikke of dunne yoghurt ging.

Wel leren, niet doen
Een tweede experiment maakte duidelijk dat proefpersonen hun gedrag wel enigszins aanpassen wanneer een combinatie met ander eten gemaakt wordt. Studenten die vooraf laag energetische pudding aten, namen méér van het vervolgvoedsel dan proefpersonen die een energierijke pudding hadden geconsumeerd. Maar die aanpassing compenseerde het verschil nauwelijks: de ‘energierijke groep’ at nóg ruim 500 calorieën meer.

Eetgedrag blijkt dus lastig te beïnvloeden. ‘We lijken wel te kunnen leren,’ zegt Hogenkamp, ‘maar we doen vervolgens niet zoveel met die informatie.’ De promovenda verdedigde haar proefschrift op 13 januari 2012.

Auteur: Rob Ramaker

Plaats een reactie