Eerstelijnszorg mogelijk grotere rol in zorg na prostaatkanker

Mannen die prostaatkanker hebben gehad, houden in veel gevallen lichamelijke of psychosociale problemen. Dat vraagt om nazorg op maat om tegemoet te komen aan de informatieve, emotionele, sociale en fysieke behoeften van patiënten. Nazorg, zoals toezicht op terugkeer van de kanker en beheer van langetermijneffecten, vindt momenteel plaats in het ziekenhuis.

Eerstelijnszorg

Twee derde van de patiënten en hun huisartsen (67%) is bereid deze zorg ook eerstelijns te ontvangen en te verlenen. Aangezien veel prostaatkankerpatiënten ook met andere chronische aandoeningen kampen, lijkt de huisarts een geschikte plaats om een integrale benadering van de kankeropvolging te hanteren.

Promotieonderzoek

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Barbara Wollersheim (Tilburg University) naar de kwaliteit van leven en zorgbehoeften van ruim 400 prostaatkankeroverlevenden. Patiënten ervaren follow-up bij de huisarts als makkelijker, efficiënter, dichterbij en soms ook emotioneel prettiger. Ook huisartsen zien deze voordelen voor de patiënt. Voor specialisten levert het tijd op om zorg te leveren voor patiënten die de ziekenhuissetting nodig hebben.

Richtlijnen

Er zijn wel wat uitdagingen en vereisten om de eerstelijnszorg een grotere rol te geven. Zo moeten er richtlijnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd en kwaliteitsindicatoren worden verzameld. Ook moeten de communicatie en samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg worden verbeterd en huisartsen moeten worden vergoed voor de extra tijd en werkdruk die dit met zich meebrengt.

Prostaatkanker follow-up zorg

Momenteel coördineert Wollersheim een studie die de (kosten)effectiviteit onderzoekt van eerstelijns- versus ziekenhuis-gebaseerde prostaatkanker follow-up zorg (PROstate cancer follow-up care in Secondary and Primary hEalth Care, ofwel PROSPEC). De resultaten worden in 2023 verwacht. Als uit de studie blijkt dat de primaire zorg even doeltreffend en veilig is als de opvolging door specialisten, kan deze procesevaluatie worden gebruikt om een vlotte overgang van de prostaatkankeropvolging naar de primaire zorg mogelijk te maken.

Plaats een reactie