Eerstelijns diagnostiek bij Saltro valt buiten huisartsenbudget

De Landelijke Huisartsen Vereniging kondigde eind oktober 2011 aan dat huisartsen nieuwe patiënten voor M&I verrichtingen voortaan rechtstreeks doorverwijzen naar specialisten in de ziekenhuizen. Dit is een antwoord op de korting van 132 miljoen euro op het budget huisartsenzorg van het kabinet. De huisartsen willen hiermee voorkomen dat het macrobudget huisartsenzorg wordt overschreden. Saltro Diagnostisch Centrum wil de huisartsen een alternatief bieden.

Volgens Saltro kunnen huisartsen hun patiënten ook doorverwijzen naar eerstelijns diagnostische centra zoals Saltro. Het gaat hierbij om de diagnostiek die normaliter via M&I-modules binnen de huisartsenpraktijk vergoed wordt. Eerstelijns diagnostiek die binnen eerstelijns diagnostische centra wordt verricht komt namelijk ten laste van “overige curatieve zorg” en niet van het macrobudget huisartsenzorg. Daarnaast voorkomt deze verwijzing dat deze patiënten worden opgenomen. Dit zal immers uiteindelijk leiden tot een forse overschrijding van de zorgkosten en een vermindering van de regie in de eerste lijn. Een effect dat pas later inzichtelijk zal worden.

Het rechtstreeks doorverwijzen naar de tweede lijn vormt een tegengestelde beweging op de visie dat huisartsen zo veel mogelijk zorg dichtbij huis willen leveren. Daarom roept Saltro de huisartsen op om hun patiënten voor M&I verrichtingen door te verwijzen naar de eerstelijns diagnostische centra. Vanzelfsprekend zal vervolgens bij de patiënten benadrukt worden dat zij voor deze onderzoeken op termijn waarschijnlijk weer bij hun eigen huisarts terecht kunnen.