Eerste zichtbare resultaten aanpak buurtoverlast

De intensieve aanpak van buurtoverlast in Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld heeft de eerste zichtbare resultaten opgeleverd. In de afgelopen 2 weken vonden er door een groot aantal politiemensen extra controles plaats, onder meer op snel rijdende scooters.

Er zijn ruim veertig bekeuringen uitgeschreven voor onder andere te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Verder werd een woning gecontroleerd op gestolen goederen en is in een andere woning een grote hoeveelheid hasj en heroïne aangetroffen.

De drugs kwamen aan het licht na een controle van het Joint Hit Team (een samenwerking van Nederlandse, Belgische en Franse politie) onder regie van een rechter-commissaris. Op last van de burgemeester wordt een sluiting van het pand op basis van het politierapport voorbereid. Verder spreken woningcorporaties hun huurders aan op overlast. Ze krijgen direct een brief als zij hun verplichtingen als huurder niet nakomen. Inmiddels heeft Woonpunt enkele overlastgevende adressen via hun advocaat laten aanschrijven.

De intensieve aanpak is een samenwerking tussen gemeente Maastricht, de politie, het openbaar ministerie, het Veiligheidshuis en de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Op 24 augustus jongstleden ontvingen bewoners van een aantal straten in Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld een brief van de burgemeester namens de betrokken instanties over de recentelijk verergerde buurtoverlast.

In deze brief werd toegelicht hoe de buurtoverlast de komende tijd intensief wordt aangepakt door middel van acht stappen. Ook de overlastgevers zelf (een vijftiental adressen) hebben diezelfde dag een brief ontvangen, waarin zijn worden gewaarschuwd en geïnformeerd dat tegen overlast zal worden opgetreden.

Uit reacties van buurtbewoners is gebleken dat de extra inzet van de politie gewaardeerd wordt. Bewoners zijn met name blij dat de politie iets doet aan de overlast van snel rijdende scooters.

Hoewel eerste belangrijke stappen zijn gezet, is het nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de overlast significant is teruggelopen.

Plaats een reactie