Eerste tien organisaties buurtbemiddeling erkend

Buurtbemiddeling Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Betuwe en Bommelerwaard, De Bilt, Lingewaard en Overbetuwe, Nijkerk, Oude IJsselstreek, Regio buurtbemiddeling Rivierengebied, Rotterdam Centrum en Soest, hebben als eersten de kwaliteitstoets van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) doorstaan.

Zij voldoen daarmee aan de gestelde kwaliteitseisen voor projecten buurtbemiddeling en werken aantoonbaar volgens de aanpak zoals vastgelegd in het handboek Buurtbemiddeling. Binnenkort ontvangen zij hun certificaat. Met deze vermelding op zak kunnen coördinatoren buurtbemiddeling aan opdrachtgevers, veiligheidspartners, burgers en andere belanghebbenden laten zien dat zij kwaliteit leveren.

Officiële erkenning
Frieda Boekel, coördinator buurtbemiddeling De Bilt, ontving vorige maand de erkenning: “De officiële erkenning gaf mij de bevestiging dat het project in De Bilt pico-bello in en op orde is. Ik heb meteen de kans aangegrepen om deze erkenning bij de eindevaluatie te melden. Half mei kreeg ik van de gemeente groen licht om het project voorlopig voort te zetten.”

Kwaliteitstoets
Frannie Herder, projectleider buurtbemiddeling bij het CCV: “De kwaliteitstoets voorziet in een behoefte uit het werkveld om de kwaliteit van de projecten onder de loep te nemen. Naast het feit dat coördinatoren zich hiermee kunnen onderscheiden, is de toets voor hen ook een goed middel om te zien wat de zwakkere en sterke kanten zijn van hun eigen organisatie. Hier kunnen ze van leren en waar nodig verbeteringen doorvoeren.” Het hele jaar door kunnen coördinatoren buurtbemiddeling een ingevulde vragenlijst met bijbehorende documenten naar het CCV sturen en zodoende in aanmerking komen voor een certificaat.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een aanpak om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. In Nederland bieden ruim 160 gemeenten buurtbemiddeling aan.

Meer informatie over buurtbemiddeling: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling

Plaats een reactie