Eerste terpenboerderij in de Overdiepse Polder officieel bewoond

De eerste terpenboerderij van de Overdiepse Polder is vrijdag 10 augustus 2012 officieel in gebruik genomen. Hiermee is een volgende mijlpaal in dit internationaal bekende Ruimte voor de Rivier-project bereikt.

Onder toeziend oog van diverse (oud)bewoners van de polder brachten staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu en boer Mark Broekmans de negentig koeien vanuit de wei hoog en droog naar hun nieuwe stal op de terp. Daarnaast huldigde Staatssecretaris Atsma in de nieuwe stal Roosje45, de eerste koe van de familie Broekmans die 100.000 liter melk heeft gegeven.

Eerste van acht boerderijen
De boerderij van familie Broekmans is de eerste van de in totaal acht nieuwe boerderijen in de Overdiepse Polder die op een terp komen te staan. Het terpenplan is een initiatief van de boeren zelf. De 550 hectare grote polder wordt omgevormd tot waterbergingsgebied waar eens in de 25 jaar water doorheen zal stromen. Door het wonen op de terpen kan de agrarische functie van de polder grotendeels behouden worden. Negen andere boeren hebben besloten hun bedrijf elders voort te zetten of te stoppen. De herinrichting van de Overdiepse Polder maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier. De rivieren krijgen op 34 plaatsen in Nederland meer ruimte om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu noemde het een eer om bij de ingebruikname van de eerste boerderij aanwezig te zijn: “Dit project is het bewijs dat oeroude oplossingen ook met hun tijd meegaan. Deze fonkelnieuwe terpen zijn nu al een sieraad voor de Overdiepse Polder. En daarmee voor Nederland als waterland. Want ook in het buitenland is er veel interesse voor deze innovatieve aanpak. Daar mogen we allemaal trots op zijn!”

Bewoners
Dijkgraaf Joseph Vos van Waterschap Brabantse Delta, dat in 2009 de uitvoering van het terpenplan op zich nam, stond met name stil bij de inwoners van de Overdiepse Polder. “De blijvers zitten vijf jaar middenin een bouwput, de wijkers moeten elders een nieuw bestaan opbouwen. Er is al veel werk verzet en nog veel werk te doen. Het is goed om daar samen bij stil te staan.” Ook benadrukte de dijkgraaf de bijzondere oorsprong van het terpenplan, dat door de agrariërs in de polder zelf is bedacht.

Eind 2015 moet het project, dat valt onder het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, klaar zijn. Het project, dat mede mogelijk gemaakt wordt met EU-subsidie, past binnen de visie van het Deltaprogramma; maatregelen nemen waarmee we ons aanpassingsvermogen vergroten en beter bestand zijn tegen extreme situaties.

Ruimte voor de Rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op 34 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier (budget ruim 2 miljard), waarin Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van ca. vier miljoen Nederlanders in het rivierengebied. Naast veiligheid geeft Ruimte voor de Rivier ook een impuls aan de economie. Enerzijds door het herwaarderen van regionale economische kansen zoals recreatie. Anderzijds door de vele opdrachten aan de waterbouwsector voor de daadwerkelijke realisatie van de projecten.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid

Plaats een reactie