Eerste steenlegging Brains Unlimited

Op 3 oktober 2011 is de feestelijke eerste steenlegging van het megaproject Brains Unlimited. Tijdens deze officiële handeling, op het bouwterrein aan de Oxfordlaan op de Maastricht Health Campus, dragen de belangrijkste stakeholders letterlijk hun steentje bij aan dit project. Hiermee wordt het startsein gegeven voor de bouw van een scannerlab voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag en veel voorkomende (hersen)ziekten. Belangrijkste troef in dit project is de fMRI-scanner met een ultrahoog magneetveld van maar liefst 9.4 tesla. Daarvan bestaan er slechts drie in de hele wereld.

Voor het Brains Unlimited project wordt een geïntegreerd scannerlab gebouwd voor drie fMRI-scanners met ultrahoge magneetvelden van respectievelijk 3.0, 7.0 en 9.4 tesla. Op deze locatie komt ook huisvesting voor spin-off bedrijven (de Neuropartner Incubator) en nieuwbouw voor de Faculty of Psychology and Neuroscience. De scanners worden gefaseerd in gebruik genomen in de loop van 2012 en 2013.

Vele partners hebben dit omvangrijke project mogelijk gemaakt. Daarom worden niet één maar veertien eerste stenen gelegd tijdens een feestelijke ceremonie, en wel door de leden van het College van Bestuur UM (Martin Paul, Gerard Mols en André Postema), Léon Frissen (Raad van Commissarissen Brains Unlimited), Renk Roborgh (Directeur Generaal Hoger Onderwijs OCW), Guy Peeters (Raad van Bestuur MUMC+), Mark Verheijen (gedeputeerde Provincie Limburg), Albert Nuss (wethouder gemeente Maastricht), Bernadette Jansma (decaan Faculty of Psychology and Neuroscience), Jan Cobbenhagen (UM Holding/Neuropartner), Harm-Jan Driessen (Maastricht Health Campus), Kees Smaling (Siemens Healthcare Nederland), Menno Horning (ministerie van Economische Zaken) en Remco Reisinger (Stimulus Programmamanagement).

Brains Unlimited, onderdeel van de Maastricht Health Campus, is een nieuw platform voor neuro-imaging dat door wetenschappers en bedrijfsleven gebruikt gaat worden om meer te weten te komen over veel voorkomende ziekten als Alzheimer, Parkinson, epilepsie, schizofrenie en MS, en meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van menselijk gedrag. Naast onderzoeksprojecten worden ook nieuwe beroepsgerichte fulltime en parttime masteropleidingen ontwikkeld op het gebied van neurofysica en neuro-imaging.

Prof. dr. Martin Paul, collegevoorzitter Universiteit Maastricht, ziet Brains Unlimited als de eerste in een reeks van ambitieuze projecten op de Maastricht Health Campus: “Na vandaag zullen er nog vele openingsceremonies volgen voor nieuwe faciliteiten op het gebied van chronische ziekten, hart- en vaatziekten, public health, eerstelijns gezondheidszorg en de neurowetenschappen. Hiermee wordt de campus een toonaangevende Europese hotspot voor de biomedische sector, met grensverleggend onderzoek, excellent onderwijs, topklinische zorg en ondernemerschap, en vele ontmoetingen tussen wetenschappers en bedrijfsleven.”

Gedeputeerde voor Economische zaken, Mark Verheijen vindt deze innovatieve ontwikkeling van groot belang, met name vanwege de economische potenties van het project: “Met dit project breng je innovatiekracht en het opleiden van slimme mensen samen. Het zal een sterk aanzuigende werking hebben naar instellingen, organisaties en kennisintensieve bedrijven uit Zuid-Nederland en het omliggende buitenland. Het centrum wordt daarmee een broedplaats voor toegepaste innovatie op het gebied van neurosciences en aanverwante gebieden. Het versterkt de aanwezige kennisinfrastructuur en is daarmee van grote betekenis voor de doorontwikkeling van de Maastricht Health Campus en de regio Zuidoost-Nederland.”

Ook Siemens Healthcare is bijzonder trots op het prestigieuze project van de Universiteit Maastricht, waarvoor zij niet alleen leverancier is, maar ook verantwoordelijk voor het gebruiksklaar opleveren van het scannerlab. Siemens is de enige fabrikant in de wereld die de krachtige 9,4 tesla MRI-scanner kan leveren. “De opdracht voor deze krachtige MRI-scanners is uniek en een van de grootste in onze geschiedenis. Siemens Healthcare toont zich met dit project niet alleen innovatieleider, maar ook partner in een prachtig onderzoekstraject, dat wat mij betreft de Nobelprijs kan gaan verdienen”, aldus Kees Smaling, directeur van Siemens Healthcare in Nederland.

Plaats een reactie