Eerste schooldag ook spannend voor docenten

Maandag 22 augustus 2011 is de eerste schooldag voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs in Midden-Nederland. Uit onderzoek van educatieve uitgeverij Malmberg blijkt dat docenten het spannend vinden om weer aan de slag te gaan (62%). Zij kijken bij de start van het schooljaar vooral uit naar het lesgeven zelf. Ruim driekwart van de docenten kijkt er naar uit om collega-docenten na de zomervakantie weer te zien en om nieuwe leerlingen te ontmoeten. Eén op de drie denkt tijdens de vakantie (veel) aan werk en bijna de helft heeft zich voor vandaag al verdiept in het lesmateriaal.

Meer dan 200 nieuwe namen onthouden
Tijd om rustig in het werkritme te komen is er niet bij. Eén op de vijf docenten ervaart de start van het schooljaar als rommelig en zelfs gestresst (7%). Voor de meesten verloopt de start van het schooljaar druk, maar voor velen toch ook vaak voorspelbaar of gesmeerd. Een kwart ziet er tegenop om de namen van nieuwe leerlingen te leren. Niet verwonderlijk, want bijna de helft moet ieder schooljaar 100 namen of meer in het geheugen prenten. Voor één op de tien docenten zijn het zelfs meer dan 200 nieuwe namen.

Eén op de drie docenten heeft eigenlijk nooit vakantie
Ook in Noord- en Zuid-Nederland is het eind van de vakantie in zicht. De laatste vakantiedagen blijken vooral in het teken van mentale voorbereiding op het nieuwe jaar te staan, terwijl ontspanning het centrale thema is tijdens de rest van de zomervakantie. Toch blijkt loslaten voor velen lastig; ruim een derde van de docenten denkt tijdens de vakantie (veel) aan het nieuwe schooljaar. Docenten doen in de zomer inpiratie op voor hun vak en verdiepen zich alvast in de lesmaterialen. Op de vraag wat docenten van de plannen van de overheid vinden om de zomervakantie in te korten, antwoordt slechts een enkeling positief.

Ondersteuning bij het lesgeven
Ruim driekwart van de docenten heeft zin in het nieuwe schooljaar. Toch zijn er ook docenten die met frisse tegenzin starten met het nieuwe schooljaar. Ze zien vooral op tegen de taken buiten het lesgeven om. Om zich optimaal op het lesgeven te kunnen richten, hebben docenten behoefte aan minder administratieve taken, lesmateriaal dat hen ondersteuning biedt en de laatste wens luidt: minder vergaderen. Dit blijkt een bevestiging van eerder onderzoek door Sanoma Learning (moedermaatschappij van Malmberg): “Docenten voelen zich gehinderd in het lesgeven door taken buiten het lesgeven om, zoals administratie. Malmberg houdt daar rekening mee en probeert docenten met het lesmateriaal zoveel mogelijk te onlasten, zodat hun aandacht kan uitgaan naar het lesgeven zelf en het bereiken van optimale leerresultaten,” aldus Ronald Philipsen, marketingmanager Malmberg.

Digitale voornemens
De voornemens voor het nieuwe schooljaar hebben vooral betrekkening op het gebruik van digitale lesmaterialen. Circa de helft van de docenten wil meer digitaal lesmateriaal gebruiken in de lessen. Dit past volgens hen beter bij de leerling van nu. De meerderheid voelt zich zelfverzekerd over het inzetten van digitaal lesmateriaal, toch mist één op de vijf het zelfvertrouwen. Docenten zijn het erover eens dat digitaal lesmateriaal een goede aanvulling is op het bestaande lesmateriaal.

Meer spanning voor vrouwelijke docenten
Mannelijke docenten en vrouwelijke docenten blijken de start van het nieuwe schooljaar op verschillende punten anders te ervaren. Vrouwen zien het nieuwe schooljaar vooral als een frisse start, terwijl mannen het nieuwe schooljaar veelal ervaren als een logisch vervolg op het vorige schooljaar. De start van het jaar verloopt voor vrouwen gevoelsmatig drukker dan voor mannen. Mogelijk verklaart dit waarom vrouwen het spannender vinden om aan de slag te gaan met het nieuwe schooljaar dan mannen.

Ervaring komt met de jaren
Docenten boven de 50 jaar hebben minder moeite om in het werkritme te komen dan hun jongere collega’s. Daarentegen wordt het onthouden van nieuwe namen met de jaren lastiger: 32% van de ouderen geeft aan moeite te hebben met het onthouden van de nieuwe namen, terwijl slechts 15% van de jongere generatie aangeeft hier moeite mee te hebben. Er is een duidelijk generatieverschil als gevraagd wordt naar digitale lesmaterialen. Opvallend is dat elke generatie positief is over de inzet van digitaal lesmateriaal, maar de ouderen voelen zich minder zelfverzekerd (47% versus 73%).

Plaats een reactie