Eerste resultaten behandeling Muziekpoli LUMC bekend

Op zaterdagmiddag 2 april 2011 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG) haar 11e symposium onder de naam ‘Genees & Kunst 11’. Blessures, ziektes en psychische gesteldheid van uitvoerende kunstenaars staan centraal.

Tijdens dit symposium worden de resultaten van de behandeling van de eerste 50 musici op de Muziekpoli bij de afdeling Psychiatrie van het LUMC bekend gemaakt.

Het LUMC is actief betrokken bij de geneeskundige en psychische kant van de podiumkunsten door onder andere de inzet van de genoemde Muziekpoli bij de afdeling Psychiatrie.

De poli is in 2008 gestart door psychiater E.M. (Esther) van Fenema, die overigens zelf professioneel violiste is. Sinds de opening zijn er meer dan 50 musici onderzocht en behandeld voor diverse psychische klachten, waaronder podiumangst. Eén van de uitkomsten is dat bijna alle musici van de onderzoekpopulatie voldoen aan de criteria voor een psychiatrische diagnose, maar ondanks deze diagnose het relatief goed blijven doen vergeleken met andere patiënten met psychiatrische klachten.

Een andere uitkomst is dat de onderzochte groep een uniek soort persoonlijkheid blijkt te hebben. De noodzaak van de Muziekpoli heeft zich met de resultaten van dit eerste onderzoek ruimschoots bewezen.

Naast podiumangst lijden veel musici aan gehoorschade. Dr. Ir. J.A.P.M. (Jan) de Laat, klinisch fysicus-audioloog bij de afdeling KNO van het LUMC, zal ingaan op de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om gehoorverlies te voorkomen.

De NVDMG, onder voorzitterschap van dhr. A.B.M. (Boni) Rietveld, orthopaedisch chirurg en musicus en hoofd van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici bij het MCH te Den Haag, is organisator van dit symposium, dat door drs. H.J.J. (Henri) Lenferink, Burgemeester van Leiden, en Prof. Dr. F.C. (Ferry) Breedveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC, zal worden geopend.

Naast genoemde sprekers gaan diverse sprekers in op psychische en somatische aandoeningen waar dansers en musici onder lijden.

Plaats een reactie