Eerste promotie van een Technisch Geneeskundige

Op 14 december 2011 promoveert Jonathan Disselhorst aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente. Hij is hiermee de eerste Technisch Geneeskundige in Nederland die een doctorstitel behaalt. Wat de promotie extra bijzonder maakt, is dat Disselhorst zijn promotieonderzoek in slechts tweeëneenhalf jaar wist af te ronden. Disselhorst voerde zijn onderzoek uit bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het UMC St Radboud.

In 2003 heeft de Universiteit Twente de opleiding Technische Geneeskunde (TG) in het leven geroepen. Deze opleiding slaat een brug tussen de klassieke geneeskunde en de snel oprukkende technologie in de zorg. In 2009 zijn de eerste studenten aan de opleiding afgestudeerd. Jonathan Disselhorst, die bij de eerste afstudeerders behoorde, promoveert op 14 december 2011 aan de Universiteit Twente. Hij is hiermee de eerste gepromoveerde TG’er.

Disselhorst deed onderzoek naar de vraag hoe je de kwaliteit van beelden van PET-scanners kunt verbeteren. Met deze scanners kun je zeer gedetailleerde beelden maken van het inwendige van het menselijk lichaam en kun je onder meer tumoren in beeld brengen. Dankzij het werk van Disselhorst dynamische PET-imaging dichter bij de kliniek gebracht.

Disselhorst voerde zijn onderzoek uit bij het UMC St Radboud. Hij werd begeleid door promotoren prof. dr. Wim Oyen (UMC St Radboud) en prof. dr. ir. Kees Slump (Universiteit Twente). Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van de opleiding Technische Geneeskunde aan de UT, is verheugd over het feit dat de eerste TG’er nu promoveert. ‘Tijdens dit promotietraject is aangetoond dat de nieuwe discipline van de Technische Geneeskunde een belangrijke meerwaarde kan leveren aan de medische wetenschap, en in dit geval in het bijzonder aan de Nucleaire Geneeskunde’.