Eerste Masters Geneeskunde van Nederland studeren af

Op donderdag 17 september 2009 studeren de eerste Masters Geneeskunde van Nederland af. Vijftien artsen-in-spé krijgen die dag in Groningen tijdens een feestelijke uitreiking hun Masterbul. Zij zijn de eerste studenten Geneeskunde die afstuderen nadat zij een Bachelor-Master programma hebben gevolgd. Nederland is in Europa een van de voorlopers als het gaat om de invoering van de Bachelor-Master structuur in het Geneeskunde-onderwijs. De groep Groningse Masters is dan ook de eerste in Europa die een Bachelor-Master programma heeft gevolgd dat volledig voldoet aan de eisen van de zogeheten Bologna-overeenkomst. In deze Italiaanse stad hebben in 1999 de Europese ministers van Onderwijs afgesproken dat uitwisseling van studenten tussen universiteiten gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden. Belangrijke onderdelen van die afspraak zijn de invoering van de Bachelor-Master structuur van de studies en een studie-inhoud die meer is gericht op het verwerven van competenties. Daarom komt speciaal voor dit heuglijke feit de president van de Association for Medical Education in Europe, de Portugese prof dr Madelena F. Patricio, die dag naar Groningen om de Masters en hun familie toe te spreken.

Zeven competenties
De afstudeerders behoren bij de eerste lichting die het studieprogramma G2010 afronden. Dit curriculum is opgesteld bij de invoering van de Bachelor-Master structuur in 2003. Om te voldoen aan de eisen van de Bologna-overeenkomst is zowel voor de Bachelor-fase als voor de Master-fase precies vastgelegd wat een student kan die deze fases heeft gevolgd. Centraal in beide studieprogramma staan zeven competenties die een afgestudeerd arts in huis moet hebben: communiceren, problemen oplossen, omgaan met wetenschap, onderzoeken en handelen, behandelen, omgang met maatschappelijke context en reflecteren. Hierdoor zijn de studenten beter voorbereid op de praktijkeisen die aan een arts in de 21e eeuw worden gesteld.

Ieder jaar beginnen 410 studenten in Groningen aan de studie Geneeskunde; daarnaast zijn er jaarlijks dertig zij-instromers die met een studie Geneeskunde beginnen. Daarmee is Groningen de grootste Geneeskunde-opleiding van Nederland.

De feestelijke uitreiking van de Masterbullen vindt donderdag 17 september plaats in het nieuwe onderwijsgebouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen en begint om 15.00 uur.

Plaats een reactie