Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel opsporing onverzekerden

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil met deze wet het aantal onverzekerden terugdringen. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er nog altijd zo’n 150.000 onverzekerden zijn. Hiermee is circa € 140 miljoen euro aan gederfde premie gemoeid.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel opsporing onverzekerden
De Eerste Kamer heeft donderdag 24 februari 2011 het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil met deze wet het aantal onverzekerden terugdringen. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er nog altijd zo’n 150.000 onverzekerden zijn. Hiermee is circa € 140 miljoen euro aan gederfde premie gemoeid.

Met ingang van 15 maart 2011 worden verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering actief opgespoord en gemaand om een zorgverzekering af te sluiten. Zij kunnen zich nu nog onttrekken aan de verzekeringsplicht en tasten daarmee de onderlinge solidariteit aan.

Met de wet worden de volgende maatregelen genomen:

– Onverzekerden die door middel van bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin worden ze gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten.

– Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van drie maal de standaardpremie per maand (circa € 340).

– Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd.

– Zijn mensen na twee boetes nog altijd onverzekerd, dan verzekert het CVZ hen bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer 1350 euro). Deze wordt zo mogelijk rechtstreeks ingehouden op het loon of de uitkering.

Wie nu een verzekering afsluit, krijgt geen boete. Het ministerie van Volksgezondheid start vandaag met een voorlichtingscampagne om de opsporing van onverzekerden bekend te maken via de website www.ikzoekdekking.nl. Met deze campagne roept het ministerie iedereen op om onverzekerden te informeren en zo boetes te helpen voorkomen.

Plaats een reactie