Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 februari 2014 brede steun uitgesproken voor de Jeugdwet. De fracties SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD stemden in met de wet. De stemming volgde na een lang en intensief debat vorige week met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ).

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Volle vaart
Staatssecretaris Martin van Rijn: “Dit is een heel bijzonder moment voor de zorg voor kinderen en gezinnen. Na jaren discussie over hoe we beter kunnen behandelen, begeleiden en beschermen, hebben we nu een breed gesteunde wet waarmee dat allemaal mogelijk wordt. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten nog veel regelen en organiseren om te zorgen dat het in de praktijk van alledag straks goed gaat. Maar deze wettelijke helderheid is een enorme steun in de rug voor iedereen om daarmee in volle vaart door te gaan.”

Staatssecretaris Fred Teeven: “De totstandkoming van deze wet is echt een mijlpaal. Het is de grootste stelselherziening die ooit heeft plaatsgevonden in de jeugdzorg. Maar belangrijker, dit nieuwe stelsel gaat een eind maken aan de bureaucratie en aan de versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg.”

Voorkomen van over- en onderbehandeling
Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp kan de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben, worden verbeterd. Er komt meer maatwerk en meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en voorkomen van over- en onderbehandeling. Allemaal met het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

De nieuwe Jeugdwet is een sluitstuk van de visie die in mei 2010 werd gepresenteerd door de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, onder voorzitterschap van Pierre Heijnen.