Eerste hulporganisaties stoppen in Haïti

Vier hulporganisaties die meededen aan de Giro 555-actie voor Haïti ronden de projecten die zij met giften uit deze actie uitvoeren, deze zomer af. De elf overige hulporganisaties voeren nog tot eind 2014 wederopbouwprogramma’s uit met geld uit de actieopbrengst.

De vier organisaties die afronden – Cordaid Mensen in Nood, Tear, Terre des Hommes en Dorcas – hebben samen ruim 35 miljoen euro Giro 555-gelden ingezet voor noodhulp en wederopbouw in Haïti. Zij hebben daarmee hun deel van de actieopbrengst volledig besteed.

Op 30 juni 2012 rondt Cordaid Mensen in Nood het noodhulp en wederopbouw programma in Haïti af. Met het huizenbouwprogramma hebben we uiteindelijk meer dan 40.000 slachtoffers van de aardbeving kunnen helpen aan een dak boven hun hoofd. Maar we blijven werken aan de toekomst van Haïti. Wij gaan een nieuwe fase in met structurele programma’s met lokale organisaties en gemeenschappen op het gebied van voorbereiding op rampen.

De Giro 555-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ bracht in 2010 111 miljoen euro op. Deze opbrengst werd verdeeld onder de 15 organisaties die aan de actie meededen. Zij spraken af de actieopbrengst tot uiterlijk eind 2014 in te zetten voor hulp in Haïti.

In totaal is door de vijftien deelnemende organisaties tot nu toe 85 miljoen euro besteed aan hulp in Haïti. Elf SHO-deelnemers zetten de resterende actieopbrengst van 26 miljoen euro tot uiterlijk eind 2014 in voor onder meer het bouwen en repareren van huizen en het herstel van watervoorzieningen. Ook voeren zij projecten uit om de werkgelegenheid te stimuleren en het onderwijs te verbeteren.

Actievoorzitter Farah Karimi: “De organisaties die nu afronden hebben heel veel kunnen doen. Zij hielpen onder meer 250.000 mensen met voedsel, 40.000 mensen met veilige huisvesting, 25.000 mensen met medische hulp en 7.000 mensen met het weer opstarten van werk. Helaas was en is Haïti een heel arm land. Projecten die duurzaam bijdragen aan de wederopbouw van het land blijven hard nodig. Daarom wordt een deel van de actieopbrengst daar ook de komende jaren nog aan besteed.”

Op www.samenwerkendehulporganisaties.nl bieden de organisaties die nu afronden een impressie van de hulp die zij boden met Giro 555-gelden. Op de site staat verder informatie over de projecten die nog doorlopen. Er is een nieuwsbrief en een gedetailleerde rapportage te downloaden waarin staat welke hulp in de eerste twee jaar na de aardbeving is geboden, welke belemmeringen de hulpverlening kent en wat de plannen zijn tot eind 2014.

Plaats een reactie