Eerste ervaringen Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg

0
649

Op 15 juni 2011 opende staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): 088-1205050. Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. In de eerste twee maanden heeft de inspectie zo’n veertig meldingen ontvangen waarbij mogelijk sprake was van ouderenmishandeling.

Veertien meldingen waren voor de IGZ aanleiding om een nader onderzoek te starten bij de instelling, bij zes meldingen is een oriënterend onderzoek gestart. Van negen meldingen heeft de inspectie vastgesteld dat het geen ouderenmishandeling betrof. Daarnaast ontving het meldpunt een aantal signalen en adviesvragen die wel met ouderenmishandeling te maken hebben, maar niet als een melding beschouwd konden worden.

De meldingen zijn bijna allemaal afkomstig uit verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. De melders zijn vrijwel altijd familieleden van cliënten en (ex-)werknemers van zorginstellingen.

Ouderenmishandeling in de zorg blijkt nog een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Toch merkt de inspectie ook vaak dat zorgaanbieders en medewerkers bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen om ouderenmishandeling te signaleren en te voorkomen. Medewerkers bellen bijvoorbeeld met de vraag waar zij extra informatie kunnen vinden over wat zijzelf kunnen doen.

In een aantal gevallen zag de inspectie dat zorginstellingen snel en hard optreden tegen (vermeende) plegers van ouderenmishandeling. Het Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg ziet er echter ook op toe dat die zorginstellingen naar zichzelf kijken en naar de omgeving waarin incidenten plaatsvonden. Wanneer er (mogelijk) sprake is van ouderenmishandeling, dan kan dat een signaal zijn dat er ook op andere punten tekortkomingen zijn in de kwaliteit van zorg. Daarom kijkt de inspectie bij een melding ook altijd naar andere aspecten van de zorg.

Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg: tel: 088-1205050