Eerste Centrum Seksueel Geweld opent telefoonlijn

In het UMC Utrecht wordt op 17 januari 2012 het Centrum Seksueel Geweld geopend. Dit Centrum is speciaal opgericht om slachtoffers die recent een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt in de provincie Utrecht zo snel mogelijk te helpen. Nieuw aan het Centrum Seksueel Geweld is de 24-uurs bereikbaarheid op telefoonnummer 088-75 555 88.

Slachtoffers kunnen direct na het seksueel geweld worden opgevangen door professionals, die de eerste psychologische en medische opvang verzorgen en opsporing doen. Slachtoffers die geen aangifte willen doen, krijgen natuurlijk ook hulp.

Slachtoffers wachten nu nog vaak te lang met het zoeken van psychische en medische hulp. De helft van de slachtoffers kampt met ernstige psychische problemen en lichamelijke klachten.

In het Centrum Seksueel Geweld werken verschillende disciplines in de acute fase onder één dak met elkaar samen, zoals kinderartsen, psychologen, seksuologen, maatschappelijk werkers, rechercheurs, forensisch artsen, verpleegkundigen, gynaecologen en infectiologen.

In Scandinavië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is een dergelijk overkoepelend centrum al succesvol gebleken. Adequate eerste opvang door professionals verkleint het risico op medische problemen (SOA, HIV, letsel, ongewenste zwangerschap) en psychische problemen (post traumatische stressstoornis, depressie) en vergroot de kans om daders op te sporen. Als uit de evaluatie over een half jaar blijkt dat de aanpak in Utrecht werkt, kunnen andere regio’s volgen.

De omvang van de problematiek is niet gering: 12% van de vrouwen en 3% van de mannen in Nederland heeft ooit een verkrachting meegemaakt (Rutgers Nisso Groep, 2009).

Plaats een reactie