Eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie studeren af

Op 5 maart 2012 studeren de eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie af. Dertien bedrijfsartsen hebben zich dan nader gespecialiseerd in kanker en werk, waarbij de meesten van hen als bedrijfsartsconsulent werkzaam zullen zijn in een oncologisch centrum of een revalidatiecentrum.

Met subsidie van Pink Ribbon is de NSPOH in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid in 2011 gestart met een geaccrediteerde basisopleiding voor bedrijfsartsconsulenten, die in een klinische setting binnen de oncologie willen werken. Bedrijfsartsen die deze training hebben gevolgd zijn in staat om zelfstandig als bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum te functioneren.

Het gaat om ervaren bedrijfsartsen, die ervoor willen stáán als ‘dokter’ én als ‘consulent’ voor werknemers met (borst)kanker en als aanspreekpunt voor hun collega bedrijfsartsen die deze werknemers in de praktijk begeleiden. Door de praktische en specialistische training zijn zij beter bekend met de verschillende therapeutische mogelijkheden en beperkingen van (ex) kankerpatiënten in relatie tot werk. Als partner in de ketenzorg houdt de bedrijfsartsconsulent spreekuur in een klinische setting en voert regelmatig overleg met de oncoloog en andere specialisten bij een kankercentrum. De consulent adviseert verder de huisarts of oncologische revalidatietherapeut over terugkeer naar werk en de optimale begeleiding van (ex) kankerpatiënten. De bedrijfsartsconsulent oncologie biedt expertise en specialistische zorg vanuit de polikliniek in een kankercentrum.

Nieuwe leergang
Voor gemotiveerde, geregistreerde en ervaren bedrijfsartsen, die zich nader wil verdiepen in de klinische arbeidsgeneeskunde oncologie start op 4 juni 2012, bij de NSPOH in Amsterdam, een volgende leergang van de Basistraining bedrijfsarts oncologie. Ervaren, geregistreerde bedrijfsartsen leren samenwerken met diverse disciplines op het gebied van zorg, behandeling en revalidatie van diverse oncologische aandoeningen in het bijzonder van borstkanker. De nieuwe leergang bestaat uit twee delen. De deelnemers kunnen ervoor kiezen om het gehele traject te doorlopen of alleen het eerste deel. Deel 1 is een vijfdaagse basistraining bedrijfsarts oncologie, inclusief een eindopdracht in de eigen bedrijfsartsenpraktijk. Deel 2 omvat een zelf te organiseren (!) klinische praktijkstage. Bedrijfsartsen die opteren om zich verder te ontwikkelen, zich te vestigen en te kwalificeren als bedrijfsartsconsulent oncologie verbonden aan een oncologisch centrum of ziekenhuis, kiezen voor dit laatste, het gehele traject.

Zelfstandige bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum
Terugkeer naar werk of behoud van werk is voor (ex)kankerpatiënten niet altijd gemakkelijk. Vaak zijn er restverschijnselen zoals vermoeidheid. Daarnaast spelen ook psychologische factoren een rol, zowel bij betrokkenen zelf als bij hun collega’s en leidinggevende. Dit betekent dat er bij (ex)kankerpatiënten behoefte bestaat aan ondersteuning. Dit geldt vooral in de gevallen waarin de re-integratie niet vlekkeloos verloopt. In de meeste kankercentra ontbreekt het aan specifieke kennis en menskracht om patiënten hierin te ondersteunen.

Daarin komt nu verandering. Als vanaf 5 maart 2012 in diverse ziekenhuizen de pas afgestudeerde bedrijfsartsconsulenten extra aandacht gaan geven aan kanker en werk, kunnen patiënten samen met deze bedrijfsartsconsulent en in goed overleg met hun eigen bedrijfsarts kijken naar wat in hun situatie het beste past. Het gaat om begeleiding en advisering over diverse vragen rond kanker en werk, zoals:

– werken tijdens de behandeling;
– continueren belasting / training tijdens behandeling (gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten);
– terugkeer in het arbeidsproces;
– wetgeving rond ziekte;
– verwijzing voor een interventie.

Naar de bedrijfsartsconsulent wordt verwezen door de specialist, huisarts of bedrijfsarts.

Plaats een reactie