Eerste 3 bedrijven vrijgegeven van Q-koorts

In Herwijnen, Breda en Sint- Oedenrode zijn 3 melkgeitenbedrijven door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit vrij verklaard van Q-koorts. Deze bedrijven scoren inmiddels 1 jaar negatief op Q-koorts in de tankmelkmonitoring en zijn daarmee de eerste die op deze wijze zijn vrijgegeven van Q-koorts. Alle besmette drachtige dieren van deze locaties zijn geruimd in 2009. Na vaststelling van de besmetting en het ruimen van de drachtige dieren zijn deze bedrijven gevolgd via tankmelkmonitoring.

Van de 94 oorspronkelijk met Q-koorts besmetverklaarde bedrijven zijn er nog 80 over. De 11 bedrijven die reeds Q-koorts vrij waren verklaard, ruimden destijds alle dieren. Het levenslange fokverbod van de dieren die niet zijn geruimd blijft van kracht.

Hoe verloopt het proces van vrijgeven
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) onderzoekt structureel ruim 400 melkgeiten en melkschapenbedrijven via tankmelkmonitoring. Dit wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Stelt de GD een positief resultaat vast, dan wordt dit gemeld aan de nVWA. De nVWA doet vervolgens nader onderzoek via het afnemen van een ambtelijk monster. Als het monster positief test op de bacterie Coxiella burnetii dan wordt het bedrijf besmet verklaard. De Coxiellaburnetii-bacterie veroorzaakt Q-koorts. Bij de 3 melkgeitenbedrijven was het melktankmonster 1 jaar lang negatief. Daarna nam een medewerker van de nVWA een ambtelijk monster. Ook dit monster was negatief zodat de bedrijven hun reguliere werkzaamheden kunnen hervatten.

Plaats een reactie