Eerlijke Bankwijzer: Banken doen te weinig tegen dierenleed

De drie banken die het meeste geld uitlenen aan Nederlandse varkenshouderijen doen te weinig om de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek naar kredietverstrekking aan varkenshouderijen in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie, Amnesty International, FNV Mondiaal en de Dierenbescherming. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming: “Veel varkens worden gehuisvest in te krappe stallen. Banken zouden daar wat aan moeten doen door voorwaarden over de huisvesting op te nemen in de kredietovereenkomsten.”

De Eerlijke Bankwijzer liet onderzoeksbureau Profundo uitzoeken wat elf Nederlandse financiële instellingen doen aan het verbeteren van dierenwelzijn bij varkenshouderijen. Van deze elf investeren er acht in de varkenssector. Slechts twee daarvan, Triodos Bank en ASN Bank, krijgen van de Eerlijke Bankwijzer het predicaat ‘goed’, omdat ze geen geld lenen aan varkensbedrijven die de dieren in te krappe ruimtes houden.

De drie belangrijkste investeerders in de sector, Rabobank, ABN AMRO en ING scoren matig. Volgens het onderzoek proberen de banken weliswaar betere huisvesting te stimuleren door varkensbedrijven hierop aan te spreken of voordeeltjes bij de financiering te geven, maar leidt dat niet tot ruimere varkensstallen. Frank Dales: “Ook zie ik een betrokkenheid bij de banken, vooral bij de Rabobank, om verbeteringen sectorbreed te realiseren. Dat zijn allemaal stappen in de goede richting, maar nog te vrijblijvend. De banken kunnen de huisvesting van varkens verbeteren door bindende afspraken daarover op te nemen in de kredietovereenkomsten. Maar dat doen ze tot nog toe niet.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat zes van de elf onderzochte financiële instellingen slecht scoren bij het beleggen in buitenlandse, beursgenoteerde varkenshouderijen. De zes banken proberen op geen enkele manier verbeteringen in de huisvesting voor elkaar te krijgen. Triodos Bank en ASN Bank sluiten als enige onderzochte banken buitenlandse bedrijven die varkens te krap huisvesten uit van beleggingen. ABN AMRO, Van Lanschot Bankiers en NIBC beleggen helemaal niet in buitenlandse, beursgenoteerde varkenshouderijen.

De varkenssector is een van de grootste vleessectoren van Nederland. In 2010 bestond de sector uit bijna negenduizend bedrijven met in totaal ongeveer twaalf miljoen varkens. In de sector werken een kleine zestigduizend mensen en de bruto productiewaarde bedroeg in 2010 2,3 miljard euro. Het grootste deel van de dieren en het vlees is bedoeld voor het buitenland.

De Eerlijke Bankwijzer heeft als doel de banken te verduurzamen met hulp van de Nederlandse consument. De initiatiefnemers vinden het van groot belang dat banken prioriteit geven aan een goed duurzaamheidsbeleid en dat banken transparant zijn. De resultaten van genoemd onderzoek en eerdere onderzoeken zijn te vinden op www.eerlijkebankwijzer.nl. Via de website kunnen consumenten hun bank oproepen hun beleid met betrekking tot investeringen in varkenshouderijen te verbeteren.

Plaats een reactie