Eenvoudige toepassing schildklier-standaard tijdens spreekuur huisarts

De beslissingsondersteunende webservice NHGDoc heeft er naast de reeds ontwikkelde domeinen CVRM, Diabetes en Lever weer een domein bij, namelijk schildklierfunctiestoornissen. Door de toepassing van NHGDoc in het Huisartsen Informatie Systeem wordt een eenvoudige implementatie van de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) in de praktijk van de huisarts mogelijk.

Vanaf heden zijn naast alle NHG-richtlijnen op het gebied van cardiovasculaire-, lever- en diabetesaandoeningen, ook de schildklierstandaarden geïmplementeerd. NHGDoc wordt ontwikkeld door het NHG in samenwerking met ExpertDoc, uitgever van (online) informatieproducten voor de medische professional.

Informatie over aandoeningen direct bruikbaar tijdens het spreekuur
NHGDoc bestaat uit een automatische alertservice en een consultatieservice op aanvraag. Zodra een huisarts een patiëntendossier in het Huisarts Informatie Systeem opent, wordt NHGDoc actief. Is er sprake van klinisch relevante verschillen tussen het medisch dossier en de standaarden van het NHG, dan krijgt de huisarts een alert in de vorm van een pop-up te zien. De alert wijst op ontbrekende klinisch relevante medische gegevens die volgens de NHG-standaarden ontbreken of nog kunnen worden bijgewerkt. Of geeft een relevant medicatie- en/of behandeladvies.

Heeft de huisarts behoefte aan meer informatie of twijfelt hij of een patiënt baat heeft bij doorverwijzing naar een specialist, dan kan gebruik gemaakt worden van de consultatieservice, ook wel te beschouwen als een ‘online intercollegiaal consult’.

Voordelen NHGDoc

Door het gebruik van NHGDoc in de huisartsenpraktijk wordt het eenvoudiger om de NHG- standaarden tijdens het spreekuur toe te passen. De kwaliteit van de geleverde zorg kan hier door verbeterd worden en er komt meer rust in de praktijk.

Inmiddels wordt NHGDoc gebruikt door meer dan 300 huisartsen met de systemen Promedico of MicroHIS. Op dit moment zijn alle NHG-standaarden op het gebied van cardiovasculaire-, lever-, diabetes en schildklierziekten in NHGDoc geïmplementeerd. In de nabije toekomst worden ook andere domeinen, zoals COPD en hartfalen toegevoegd.

Plaats een reactie