Eenheid van beleid bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Eenheid van beleid bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestaan vijf vormen van geweld in de privésfeer:

1. Huiselijk geweld;
2. Sexueel misbruik;
3. Verminking van vrouwelijke geslachtsdelen;
4. Geweld in verband met het eergevoel;
5. Mishandeling van ouderen.

De overheid, de KNMG, het Nationaal Jeugd Instituut en tal van andere nationale organisaties willen eenheid van beleid bij al deze gewelddaden. De wettelijke basis daarvoor wordt de nieuwe Wet Meldcode ofwel voluit de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Deze wet gaat in december naar de Raad van State en komt in 2011 in de Tweede Kamer. Anderhalf miljoen professionals (artsen, onderwijzers, opvoedadviseurs, peuterspeelzaalleidsters) worden geacht op dezelfde manier genoemde gewelddaden te melden.

Dat gebeurt in de vijf stappen van de meldcode:

1. In kaart brengen van signalen;
2. Collegiale consultatie;
3. Gesprek met de cliënt
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling;
5. Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Als de Wet Meldcode eenmaal bestaat gaan de bureaus Advies- en Melding Kindermishandeling (AMK-bureaus) en de Steunpunten Huiselijk Geweld geleidelijk samen. Dat is van belang, want nu treedt overlap tussen beiden instanties op. Al deze mededelingen deed Fouzia Kassi, die op VWS de Wet meldcode trekt. Zij deed dat tijdens het beleidsdebat op het congres Recente Ontwikkelingen in de Centra voor Jeugd en Gezin dat op vrijdag 24 september plaats vond in het landelijke congrescentrum De Aker te Putten. Aan dit congres namen 140 leidinggevende professionals deel. Je treft over enkele dagen de Power Point presentatie van Fouzia Kassi aan op www.integratedcare.nl.

Eind maart 2011 start onze Masterclass voor leidinggevenden van CJG’s. In elf bijeenkomsten van vier uur reiken wij aan maximaal zestien leidinggevenden en ervaren professionals kennis en vaardigheden. Over een maand komt de brochure uit. Wil jij die zeker ontvangen? Stuur dan een mail naar Masterclass organisator Petra Schimmel. Haar emailadres is P.J.Schimmel@umcutrecht.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie