Eenduidige straf overtredingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De handhavingsdiensten die moeten toezien op de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) hebben hun gezamenlijke aanpak van overtredingen vastgelegd in een sanctiestrategie.

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), de VROM-Inspectie (VI), de Arbeidsinspectie (AI) en de waterschappen werken al een aantal jaren nauw samen bij de handhaving van de Wgb. De sanctiestrategie is een richtlijn die ervoor zorgt dat deze handhavingsdiensten eenduidig en uniform optreden. Daardoor ontstaat een gelijk speelveld voor producenten, handelaren en gebruikers van die middelen.

Gewasbeschermingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt, maar ook bijvoorbeeld in openbaar groen en moestuinen. Biociden zijn middelen zoals houtverduurzamers, ontsmettingsmiddelen, en aangroeiwerende middelen voor schepen. Voor beide categorieën geldt dat alleen toegelaten middelen mogen worden verhandeld en gebruikt.

Maatregelen
De sanctiestrategie maakt onderscheid tussen overtredingen van kernbepalingen in de wet en overtredingen van de overige bepalingen. Overtredingen van kernbepalingen zijn het op de markt brengen, voorhanden hebben of het gebruik van niet toegelaten middelen of het niet toepassen volgens de gebruiksvoorschriften. Bij deze overtredingen wordt meteen een bestuurlijke boete opgelegd. Voor andere – minder ernstige – overtredingen kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de omstandigheden. Zo kan bij ongelukjes of onbewuste of beperkte overtredingen van kernbepalingen ook eerst een waarschuwing worden gegeven. Bij herhaalde, bewuste of ernstige overtreding van de overige bepalingen wordt meteen een boete tot € 2.000 opgelegd.

Plaats een reactie