Eenduidige opvoedinformatie in CJG informatiebank

Onder regie van Stichting Opvoeden.nl hebben GGD Amsterdam, vCJG en Biblionet ID hun digitale informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid samengevoegd in de landelijke CJG-informatiebank. Eind juni 2011 ondertekenden zij een contract voor deze contentoverdracht.

Dankzij deze samenvoeging kunnen ouders en opvoeders binnenkort dezelfde basisinformatie vinden op de 250 online CJG’s (Centra voor Jeugd en Gezin) die aangesloten zijn bij één van deze drie contentaanbieders. Het is in het belang van ouders en opvoeders als deze eenduidige informatie via alle gemeenten/CJG’s ter beschikking komt.

Complete en gevalideerde content
Het samenvoegen van de drie verschillende informatiebronnen tot één informatiebank heeft niet alleen geleid tot eenduidige informatie. Ook bleek de content op onderdelen aanvullend, zodat de inhoud van de CJG-informatiebank completer is dan die van de aanbieders afzonderlijk. Bovendien is de samengevoegde content grotendeels gevalideerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ). De landelijke thema-instituten zullen het resterende deel (specifieke thema’s) nog deze zomer valideren.

De CJG-informatiebank
De CJG-informatiebank bevat informatie over de fase van kinderwens tot aan die van jong volwassene. In elke leeftijdsfase komen dezelfde kernthema’s aan bod waaronder groei en ontwikkeling en opvoeding en gedrag.De content blijft relevant doordat zij structureel wordt verrijkt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Gemeenten of CJG’s die ook gebruik willen maken van de CJG-informatiebank voor hun online CJG kunnen contact opnemen met Stichting Opvoeden.nl via helpdesk@stichtingopvoeden.nl of 088 – 1180200.

Meer informatie is te vinden op www.stichtingopvoeden.nl.

Plaats een reactie