Eenderde van Amerikaanse kinderen te zwaar

‘De Verenigde Staten zijn schuldig aan kindermishandeling. Want dit land laat toe dat bijna één op de drie kinderen lijdt aan overgewicht of obees is. Deze kinderen hebben een grotere kans om diabetes en darmkanker te ontwikkelen. Zij leven waarschijnlijk korter dan hun ouders.’

Met woorden van deze strekking opent hoofdredacteur Susan Dentzer een indrukwekkend Overgewicht special van het maandblad Health Affairs. Drieëntwintig artikelen behandelen evenzovele onderwerpen. Centrale boodschap is dat de omgeving van het kind moet veranderen en niet alleen de opvoedkundige aanpak van ouders.

Zo hebben kinderen met een TV op hun kamer 1,5 maal zo veel kans op overgewicht. Hetzelfde is het geval voor kinderen die niet aan sport doen, in onveilige wijken wonen of in wijken zonder groen. Auteurs Klein en Dietz vinden de hedendaagse levensmiddelenindustrie vergelijkbaar met de tabaksindustrie.

Zij bepleiten een grote terughoudendheid in marketing uitingen voor zoet broodbeleg, frisdranken en snacks. Graag beveel ik dit maart-nummer van Health Affairs aan iedereen aan die zich professioneel bezig houdt met het terugdringen met deze ernstige overgewicht epidemie.

Je kunt het blad bestellen via www.healthaffairs.org

Tijdens het vierde congres over Ketenzorg voor Chronische Patiënten komt het terugdringen van overgewicht in Nederland aan de orde tijdens de workshop: Ketenzorg in uitvoering. Van zorgstandaard obesitas naar praktische implementatie Drs. Sanne Niemer en Drs. Hanneke Noordam, projectmedewerkers PON, VU Medisch Centrum leiden deze workshop.

Wil je deze bijwonen, nadat je hebt geluisterd naar plenaire sprekers uit de USA, Duitsland en Nederland (minister Klink)? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Plaats een reactie