Eén senior op vier loopt gezondheidsrisico door alcoholverbruik

Klinisch psychologe Yannic van Gils onderzocht in haar doctoraat waarom thuiswonende 65-plussers veel en risicovol drinken. Blijkt dat mannen en vrouwen daar andere motieven voor hebben. “Vrouwen drinken om hun negatieve gevoelens te temperen, mannen om hun positieve emoties op te krikken”, zegt de onderzoekster.

65-plusser drinkt veel

De huidige 65-plusser drinkt veel, zo blijkt uit het onderzoek van Yannic van Gils. Dat is helaas geen goed nieuws voor hun gezondheid, noch voor onze gezondheidszorg. Tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel ging Van Gils kijken welke factoren en eigenschappen er gelinkt kunnen worden aan verschillende patronen van alcoholgebruik van thuiswonende 65-plussers: wie zijn ze en waarom drinken ze?

Yannic van Gils (UAntwerpen/VUB) zocht uit waarom thuiswonende 65-plussers zoveel drinken

Moeder, waarom drinken wij?

1971 Vlamingen beantwoordden vragen over hun alcoholgebruik en ze kregen ook vragen over alcoholgerelateerde problemen, hun beweegredenen om te drinken, hun weerbaarheid en eventuele psychologische problemen.

Wat bleek? 80,2% van de respondenten had in het afgelopen jaar alcohol gedronken. 26,6% van de respondenten werd bovendien geclassificeerd als een groep die een gezondheidsrisico liep, door het drinken van meer dan 3 eenheden per dag of meer dan 7 per week.

Maar liefst 15,8% van de respondenten werd geclassificeerd als bingedrinker: zij drinken meer dan 4 eenheden (vrouwen) of meer dan 5 (mannen) per gelegenheid.

Opkrikken vs. temperen

Het onderzoek wees ook uit dat er verschillende redenen zijn om te drinken en dat die bij mannen en vrouwen nogal uiteenlopen. Als mannen overmatig drinken, is dat eerder om positieve emoties op te krikken, als vrouwen overmatig drinken is dat vaker om negatieve emoties te temperen.

Depressieve gevoelens

Vooral depressieve gevoelens kunnen in relatie worden gebracht met overmatig alcoholgebruik. Ook de weerbaarheid van de drinker in kwestie is een essentiële component die de relatie tussen negatieve gevoelens en overmatig alcoholgebruik beïnvloedt.

“Ouderen die weerbaar zijn, zullen niet snel naar alcohol grijpen om negatieve gevoelens te bekampen”, aldus Van Gils.

Plaats een reactie