Eén pilletje halveert de kans op lepra

Nederlandse wetenschappers ontdekten dat één capsule rifampicine de kans op lepra halveert. Het medicijn wordt dit jaar op grotere schaal uitgedeeld aan contacten van leprapatiënten in Indonesië, één van de landen waar we de ziekte maar niet onder controle krijgen. De verwachting is dat we binnen twee à drie jaar al effect zien: een duidelijke afname van het aantal nieuwe patiënten.

Indonesië is één van de landen waar het aantal nieuwe patiënten al jaren schommelt rond de 18.000, ondanks dat de gezondheidszorg er niet slechter is dan in Thailand of Vietnam. In die landen zijn de patiëntenaantallen wel sterk gedaald. Met het toedienen van dit middel, ook wel chemoprofylaxe genoemd, hopen we dit patroon te doorbreken. Het kan de tweede grote doorbraak betekenen in de leprabestrijding.

De eerste doorbraak was de wereldwijde introductie van MDT in de jaren ’80, een cocktail van drie antibiotica, waaronder rifampicine. Het effect hiervan was dat patiënten eenmaal onder behandeling na enkele dagen niet meer besmettelijk zijn en na de kuur van zes of twaalf maanden (afhankelijk van de soort lepra) definitief genezen.

Bacterie
Lepra is een besmettelijke ziekte, bekend van de ernstige handicaps aan handen, voeten en ogen. De bacterie wordt door hoesten en niezen van de ene op de andere mens overgedragen. Omdat de incubatietijd lang is (gemiddeld twee tot vijf jaar), kan de patiënt familie, buren, collega’s en andere mensen in zijn omgeving besmetten zonder het in de gaten te hebben. Pas bij de eerste symptomen van de ziekte kon de keten van besmetting worden doorbroken. Daarin lijkt nu verandering te komen.

Van genezen naar voorkómen
De directe contacten van nieuwe leprapatiënten worden op veel plaatsen al onderzocht. Dat is niet altijd eenvoudig vanwege de vertrouwelijkheid van de diagnose, het risico op sociaal stigma en het feit dat er huisbezoeken nodig zijn om het onderzoek goed uit te voeren. Toch worden er op deze manier jaarlijks duizenden nieuwe patiënten opgespoord en vervolgens behandeld. Door deze contacten nu ook rifampicine te geven kunnen we nog eerder ingrijpen en lepra voorkómen.

Het onderzoek naar chemoprofylaxe is uitgevoerd door wetenschappers van het Medisch Centrum van de Erasmus Universiteit en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). De introductie van rifampicine in delen van Indonesië wordt financieel gesteund door de Leprastichting. Het is één van de manieren waarop we strijden tegen het leed dat lepra veroorzaakt.

Plaats een reactie