Een online magazine om mensen met schizofrenie een stapje verder te helpen

Vanaf vandaag is er een nieuw online magazine voor mensen met schizofrenie: www.schizofrenie.nl. Dit online initiatief is een samenwerking van Anoiksis, Ypsilon en farmaceut Lilly Nederland voor mensen met schizofrenie en geïnteresseerden. Schizofrenie.nl is in het leven geroepen om mensen met schizofrenie te ondersteunen in het dagelijks bestaan en een stapje verder te helpen. Onderwerpen als boodschappen doen, sporten, werk, reizen maar ook omgaan met familie en relaties komen aan de orde. De sfeer van de site is oprecht en positief.

“Schizofrenie raakt een diverse groep mensen met ieder zo zijn eigen situatie en behoeften. In het dagelijks leven kunnen mensen met schizofrenie wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen en hun omgeving biedt het online platform daarom een breed scala aan verhalen, interviews en praktische tips ” zo licht Bert Stavenuiter toe, directeur van Ypsilon en lid van de redactie van schizofrenie.nl.

Mette Lansen, voorzitter van de vereniging Anoiksis en lid van de redactie, is enthousiast over de website: “ De website schizofrenie.nl gaat juist eens niet over de ins en outs van medicatie of behandeling, maar belicht vooral actuele onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met deze psychiatrische aandoening. Zo vragen veel mensen zich vaak af: Waar moet ik rekening mee houden? of Wat kan ik doen om mijn ambities en wensen mogelijk te maken? Ervaringsverhalen kunnen daarbij inspirerend werken”.

Schizofrenie.nl wordt financieel mogelijk gemaakt door farmaceutisch bedrijf Lilly Nederland. Naast Lilly nemen de verenigingen Anoiksis (voor patiënten) en Ypsilon (voor familieleden) zitting in de redactieraad van deze site, ieder vanuit hun eigen expertise. De samenwerkende partijen hebben op basis van hun eigen ervaring een keuze gemaakt voor een aantal thema’s waarvan de inhoud elke twee maanden wordt ververst.

De relevantie voor de doelgroep wordt daarbij scherp in het oog gehouden. De verhalen en interviews zijn bedoeld om herkenbare situaties te schetsen en oplossingen aan te bieden. Ook is het mogelijk voor de bezoekers van de site om zelf onderwerpen aan te dragen of om te reageren.

Over Anoiksis
De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. Daarnaast doet Anoiksis aan voorlichting en belangenbehartiging. De vereniging wil met zijn activiteiten bewerkstelligen dat Anoiksis-patiënten een stem krijgen, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de diagnose, dat de behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt, dat Anoiksis-patiënten gesteund worden in het zich ontworstelen aan het sociaal isolement en het stigma, dat herstel voorop staat en dat ervaringsdeskundigheid op een goede wijze wordt ingezet. Maar bovenal is Anoiksis een vereniging waarin ervaringen gedeeld, gebundeld en de beste voorbeelden verder uitgedragen worden.

Over Ypsilon
De vereniging Ypsilon versterkt de stem van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Ypsilon is opgericht door en voor familieleden. De familie, inclusief partners en andere naasten, heeft behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e. Daarnaast is zij partij in de zorg voor de patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen.

Over Eli Lilly & Company
Lilly, een toonaangevend innovatief farmaceutisch bedrijf, werkt continu aan de ontwikkeling van geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit zodat patiënten langer, gezonder en actiever kunnen leven. Dit gebeurt door middel van eigen onderzoek in de wereldwijde laboratoria, en door samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke organisaties en patiëntenverenigingen. Lilly voorziet in antwoorden – door middel van geneesmiddelen en kennisoverdracht – op vragen over kwaliteit van leven en genezing, en biedt innovatieve oplossingen voor medische problemen. Het belang van de patiënt staat hierbij altijd voorop. www.lilly.nl

Plaats een reactie