Een nieuwe toekomst voor de Korsakovzorg

De nieuwste ontwikkelingen in de Korsakovzorg worden onthuld tijdens een symposium op donderdag 8 november 2012 bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Twee jaar geleden is prof.dr. Anne Goossensen, naar aanleiding van handelingsverlegenheid onder Korsakovprofessionals, het project ‘Innovatie in de Korsakovzorg’ gestart. Tijdens het symposium worden de vijf eindproducten van het project gepresenteerd.

Het innovatieproject is gesubsidieerd door Stichting Innovatie Alliantie (SIA) en uitgevoerd door Hogeschool Inholland (lectoraat Verslavingszorg en cluster Social Work) samen met deelnemende instellingen van het Korsakov Kenniscentrum. De speerpunten van het project komen voort uit een vragenlijst onder Korsakovprofessionals. Deze speerpunten geven met name de handelsverlegenheid weer van professionals die werken met patiënten met het syndroom van Korsakov.

Goossensen: “Hier zit nog veel verborgen frustratie en leed, waar we hopen verlichting in aan te brengen”. Het is van maatschappelijk belang dat er meer bekend wordt over de aard, omvang van de stoornis, omdat die bij goede preventiemaatregelen voorkomen kan worden. Ook raakt de zorg voor deze mensen aan ethische afwegingen waar nog aan kwaliteit te winnen valt. De handelsverlegenheid van professionals wordt op de volgende punten beschreven:

– Het ontbreken van richtinggevende documenten zoals het toedienen van thiamine en het stellen van de diagnose Korsakov
– De agressie die opgeroepen wordt in de omgang met Korsakovpatiënten, zoals bij het motiveren om mensen met Korsakov in beweging te krijgen
– Het omgaan met wils(on)bekwaamheid bij mensen met Korsakov in de dagelijkse leefwereld. Dit werpt veelal ethische vraagstukken bij professionals op.

Dit zijn de vijf eindproducten die tijdens het symposium worden gepresenteerd:
1. Een cursus omgaan met agressie vanuit relationeel perspectief
2. Een begeleide beraadsvorm voor omgaan met wilsonbekwaamheid
3. Een standaard thiamine
4. Een standaard diagnostiek
5. Een videomethodiek

Symposiumgegevens
Datum: donderdag 8 november
Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam

Meer informatie
www.korsakovkenniscentrum.nl

Plaats een reactie