Een kritische diagnose van de diagnostiek

Jaarlijks sterven miljoenen mensen doordat zij geen toegang tot diagnostiek hebben, terwijl er goede diagnostische testen in het Westen voorhanden zijn. Hoe kunnen ontwikkelingslanden de vruchten plukken van de ontwikkelingen in de rijkere landen? Op woensdag 25 januari 2012 komen deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en NGO’s op het gebied van diagnostica in ontwikkelingslanden bijeen in het AMC op het symposium ‘Everything you always wanted to know about diagnostics’.

Professor Paul Klatser, hoofd Biomedical Research van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, wil met het symposium aandacht vestigen op het belang van toegankelijke diagnostiek voor ontwikkelingslanden. Klatser: ‘Er worden te vaak Westerse oplossingen aangedragen waar dan een diagnostisch probleem in ontwikkelingslanden bij gezocht wordt en dat is volgordelijk niet juist. De juiste volgorde is: eerst goed het probleem analyseren, de kernoorzaak vinden, en dan een oplossing verzinnen aangepast aan de omstandigheden in ontwikkelingslanden’.

Diagnostische methoden zijn een essentieel onderdeel in het verbeteren van de gezondheidszorg. Hoewel dit besef gestaag groeit, zijn veel diagnostica in ontwikkelingslanden nog niet beschikbaar, te gecompliceerd, te duur of ze worden niet juist gebruikt. Diagnostica detecteren niet alleen ziekten, maar geven ook beter inzicht in de epidemiologie van ziekten en tonen het effect van de snel veranderende omgeving hierop. Ook zijn ze onmisbaar in de strijd tegen resistentie en spelen zij een steeds belangrijkere rol bij evaluaties van nieuwe geneesmiddelen en vaccins.

Het symposium – van 13.00 tot 18.00 uur in collegezaal 1 van het AMC – vindt plaats voorafgaand aan de oratie van Paul Klatser. Op 26 januari 2012 spreekt hij om 16.00 uur als hoogleraar Ontwikkeling en evaluatie van diagnostische tests in ontwikkelingslanden zijn openbare rede (‘De diagnostische test gediagnosticeerd’) uit in de aula van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel van Paul klatser is verbonden aan het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), een consortium van partners uit verschillende disciplines, waaronder de afdeling Biomedical Research van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de afdeling Global Health van het AMC. Klatser wil zijn leerstoel gebruiken om een impuls te geven aan het diagnostisch onderzoek in Nederland en daarbuiten, om in samenwerking met verschillende wetenschappelijke disciplines en het bedrijfsleven, naar oplossingen te zoeken die bijdragen aan een wijder en wijzer gebruik van diagnostica in ontwikkelingslanden.

Plaats een reactie