Economische zelfstandigheid van vrouwen flink toegenomen

Meer vrouwen werken en het aandeel vrouwen dat financieel zelfstandig is, is tussen 2005 en 2009 toegenomen van 42 naar 48 procent. Ook blijken vrouwen steeds vaker door te gaan met werken als er kinderen komen.

Dit blijkt uit de emancipatiemonitor 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau. Plaatsvervangend directeur Emancipatie mevrouw Scheele heeft dit vandaag namens minister Marja van Bijsterveldt (OCW) in ontvangst genomen.

Met het grotere aandeel vrouwen dat buitenshuis werkt, verschuiven ook de opvattingen hierover. Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat een moeder die buitenshuis werkt net zo’n warme relatie kan hebben met haar kinderen als een niet-buitenshuis werkende moeder. Ook blijken de weerstanden tegen kinderopvang en buitenschoolse opvang af te nemen.

Meisjes presteren goed in het onderwijs
Uit de monitor blijkt daarnaast dat het goed gaat met de prestaties van meisjes in het onderwijs. Ze halen dezelfde totaalscore op de Cito Eindtoets Basisonderwijs dan jongens, blijven minder vaak zitten en verlaten het onderwijs minder voortijdig dan jongens. In het hoger onderwijs studeren meer vrouwen dan mannen, en ze studeren sneller af.

Minister Van Bijsterveldt in een reactie op het rapport: “Nederland staat bovenaan de lijst van gender-gelijkheid van de Human Development Index van de Verenigde Naties. Volgens deze Index zijn de verschillen tussen man en vrouw in ons land het kleinst ter wereld – gemeten naar onderwijs, deelname in de politiek en vrouwelijke gezondheid. De strijd is nog niet gestreden. Nu de emancipatiemonitor behoorlijk positief uitvalt, mogen we op z’n minst constateren dat we er beter voorstaan dan ooit.”

Techniek blijft aandachtspunt
Aandachtspunt blijft het aandeel meisjes dat kiest voor een technische studie. Hoewel uit de monitor blijkt dat steeds meer meisjes in het voortgezet onderwijs kiezen voor een bètaprofiel in het voorgezet onderwijs, blijft op het vmbo zorg en welzijn nog steeds de populairste richting bij meisjes en de richting techniek bij jongens.

Minister Van Bijsterveldt benadrukt in een reactie dat zij blijft letten op meisjes en techniek. Zo gaat ze op school de loopbaan- en beroepenoriëntatie stimuleren zodat meisjes verder kijken dan het bekende terrein, of kiezen wat hun omgeving verwacht. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

Dit voorjaar stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin de emancipatie maatregelen van het kabinet nader worden toegelicht.

Plaats een reactie