Economen voorspellen Olympische medailles per land

PwC heeft onderzoek gedaan naar de medaillekansen van de deelnemende landen tijdens de komende Olympische Spelen in Londen. Daarbij worden criteria als het aantal inwoners van een deelnemend land, het gemiddeld inkomensniveau, de omvang van een economie, in het verleden behorend tot het Oostblok en de hoeveelheid behaalde medailles tijdens eerdere Spelen gehanteerd.

Nederland verovert net als in Peking 16 medailles, zo is de verwachting. Nederland staat daarmee in de medaillespiegel op de veertiende plaats. Het is de vierde keer in successie dat PwC dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Omdat Groot-Brittannië het gastland is, verwacht PwC voor de ’thuisspelers’ een forse winst ten opzichte van Peking, waar het overigens ook al verdienstelijk presteerde. Daar kwamen de Britten uit op 47 medailles, ditmaal kunnen dat er 54 worden. De traditionele supermachten Verenigde Staten (113 medailles), China (87) en Rusland (68) bezetten de top-3.

De onderstaande economische en politieke factor blijken statistisch significant bij het verklaren van het aantal gewonnen medailles bij voorgaande Olympische Spelen:

– aantal inwoners;
– thuisvoordeel;
– gemiddeld inkomensniveau (gemeten bij BNP per hoofd van de bevolking gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen); en
– wel/niet in het verleden behorend bij voormalige Sovjetbloklanden (inclusief Cuba en China) – landen die relatief veel steun verlenen aan Olympische sporten.

Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PwC, zegt hierover: “Je kunt algemeen stellen dat het aantal gewonnen medailles per land toeneemt met de groei van de bevolking en het BNP. Echter niet evenredig. Zo speelt sportcultuur ook een belangrijke rol. In de top-25 staan negen landen die decennialang een communistisch bewind kenden. Duitsland nog niet eens meegerekend. Hun relatief hoge positie is een uitvloeisel van de typische Oostblok-sportcultuur die deze landen nog steeds kenmerkt. David kan Goliath verslaan.”

Volgens het PwC-model presteert Rusland ondanks de beperkte economische omvang relatief goed Echter de dominantie ten tijde van de Sovjettijd is voorbij. India presteert op basis van de principes van het model ondermaats. De meest plausibele verklaring is dat India, met uitzondering van hockey, zich vooral op niet-Olympische sporten zoals cricket focust. West-Europese landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland consolideren ten opzichte van vier jaar geleden. Australië valt verder terug: de naweeën van investeringen in topsportbeleid in aanloop naar Sydney 2000 zijn weggeëbd. Oekraïne en Wit-Rusland doen het relatief nog goed, maar het voordeel van hun Sovjeterfenis neemt gestaag af. Japan, Brazilië (gastland in 2016), Roemenie en Turkije verbeteren zich ten opzichte van vier jaar geleden.

In het rapport Modelling Olympic performance staat een top-30 van landen die naar verwachting de meeste medailles winnen.

Plaats een reactie