E-learningmodule “Delier”

Per 1 maart 2011 biedt het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn bijscholing aan over delier (acute verwardheid) middels een nieuwe e-learning cursus voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het Diakonessenhuis ontwikkelde deze cursus samen met CampusMed van Noordhoff Uitgevers, marktleider in e-learning voor de zorg.

In de afgelopen jaren werd regelmatig een klassikale bijscholing Delier aangeboden. Deze nieuwe E-learning module vervangt de klassikale bijscholing. De e-learning cursus “Delier: preventie en zorg in het ziekenhuis” is gebaseerd op de richtlijn CBO/NVvP, het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de VMS Praktijkgids Kwetsbare Ouderen.

Veiligheid patiënt staat voorop
“Het Diakonessenhuis biedt medische en verpleegkundige zorg die goed is afgestemd op oudere patiënten. Deze nieuwe e-learningmodule Delier is daar een goed voorbeeld van. Zo kunnen we risicopatiënten bij opname in kaart brengen en op deze manier acute verwardheid tijdig constateren en voorkomen. Andere disciplines en familie zijn hierbij onmisbaar”, aldus Carolien Verstraten, verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde in het Diakonessenhuis. Delier vormt een ernstig onderschat probleem bij ziekenhuisopname: 30 tot 60% van de ouderen heeft kans op functionele achteruitgang na een opname in het ziekenhuis. Om deze achteruitgang te voorkomen, is vroegtijdige en systematische signalering van een delier bij kwetsbare ouderen belangrijk, want veiligheid voor de patiënt staat voorop.

De cursus is interactief van opzet en de evidence based inhoud wordt vormgegeven door realistische cases. Er wordt veel aandacht besteed aan de oorzaak en symptomen van delier, mogelijke verpleegkundige preventieve interventies, toepassing van de DOSS (delirium observatie screening schaal), en aan aparte onderwerpen zoals delier in het terminale stadium. De cursus wordt door Noordhoff Uitgevers ook aan andere ziekenhuizen ter beschikking gesteld. Kijk voor meer informatie op www.campus-med.nl/onderwerpen.

Bijscholing is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de Richtlijn Delirium die in 2007 in het Diakonessenhuis is geïmplementeerd. Deze richtlijn is in het voorjaar 2011 herzien, met daarin de eisen vanuit de Inspectie en landelijke VMS veiligheidsprogramma.

1 gedachte over “E-learningmodule “Delier””

  1. geweldig intiatief….e-learning kan hiervoor goed gebruikt worden. Het gebruik maken van innovatieve methoden is een positieve ontwikkeling.

    Beantwoorden

Plaats een reactie