E-learning cursus over delier moet zorg voor ouderen verbeteren

Het NIVEL en EMGO+ van VUmc beginnen een onderzoek naar vermijdbare schade bij oudere patiënten en de implementatie van het thema ‘Kwetsbare ouderen’ van het VMS Veiligheidsprogramma. Verpleegkundigen kunnen binnen dit onderzoek met een e-learningprogramma van Noordhoff Uitgevers hun kennis over delier bijspijkeren.

Voor de zorg voor ‘kwetsbare ouderen’ is een praktijkgids ontwikkeld om ziekenhuizen te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten van 70 jaar of ouder. Bij opname van ouderen zullen ziekenhuizen systematisch aandacht gaan besteden aan fysieke beperkingen, ondervoeding, vallen en delier. Delier of acute verwardheid vormt een ernstig probleem bij ziekenhuisopname: 10 tot 40% van de oudere patiënten maakt een delier door. Om dit vroegtijdig te herkennen en passende zorg te bieden, is bijscholing van belang.

E-learning Delier
Voor de implementatie in ziekenhuizen van de werkwijze rondom delier biedt Noordhoff Uitgevers een e-learning module aan. De module bestaat uit de cursus ‘Delier, preventie en zorg in het ziekenhuis’ en twee kennistoetsen. De cursus is gebaseerd op de richtlijn CBO/NVvP, het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de praktijkgids Kwetsbare ouderen. De cursus is interactief en bevat realistische casuïstiek om aan te sluiten bij de ziekenhuispraktijk.

Onderzoeksopzet
Het NIVEL en de afdeling Sociale Geneeskunde/EMGO+ van VU Medisch Centrum werken samen onder de naam ‘Safety 4 Patients’. Ze voeren een dossieronderzoek uit, houden interviews en verzamelen gegevens over het gebruik van de e-learningcursus. Het onderzoek biedt inzicht in de effecten van de e-learningcursus op de kwaliteit van de zorg voor ouderen in ziekenhuizen. Aan het onderzoek werken 18 ziekenhuizen (2 afdelingen per ziekenhuis) mee. Verpleegkundigen van alle geselecteerde afdelingen zullen de e-learningcursus doorlopen en de bijbehorende kennistoetsen maken. Het eerste ziekenhuis is 1 juni 2011 gestart met de cursus. De deelnemende afdelingen hebben vanaf de startdatum gedurende drie maanden toegang tot de e-learningcursus en kennistoetsen. De laatste ziekenhuizen beginnen in maart 2012. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Resultaten
De mate van implementatie van het thema ‘Kwetsbare Ouderen’ van het VMS Veiligheidsprogramma en de effectiviteit van e-learning bij het implementeren van dit thema zullen naar verwachting eind 2012 bekend zijn.

Voor meer informatie over het veiligheidsprogramma en het thema Kwetsbare ouderen kunt u terecht op www.vmszorg.nl

Voor meer informatie over de e-learning cursus Delier van CampusMed van Noordhoff Uitgevers kunt u terecht op www.campus-med.nl