E-health is verouderd, m-health is het helemaal

Werden E-health initiatieven en bijkomend onderzoek op het Telecare en telehealth congres in 2011 nog gepresenteerd als een relatief nieuw fenomeen, dit jaar was de boodschap meer: E-health is een gegeven waar we niet om heen kunnen.

In verschillende bijdragen kwam naar voren dat wetenschappelijke onderbouwing belangrijk is, maar zeker geen voorwaarde voor de inzet van telehealth en telecare. Breed gedragen is het beeld dat we weten en voelen dat het werkt en effectief is, we moeten vooral doorgaan met het gebruik en de verdere ontwikkeling van E-health en een en ander goed monitoren.

Ontwikkelingen op het gebied van E-health gaan razendsnel. Zo snel dat de term E-health al bijna achterhaald is, in veel gevallen spreekt men al liever over “M-health”: applicaties via de mobiele telefoon.

Het is een kunst om je weg te vinden in het grote aanbod van apps op het terrein van telecare en telehealth. Wat dit jaar op het congres vooral opviel waren de bredere toepassingen van E-health. Zo wordt de effectiviteit onderzocht van apps om vrouwen er aan te herinneren dat ze oefeningen moeten doen om de bekkenbodemspier te trainen om incontinentie te voorkomen.

Ook is er steeds meer belangstelling voor E-health ondersteuning binnen de GGZ. Waardevolle ondersteuning voor zowel de beginnende dementerende persoon als diens mantelzorger. Julius onderzoeker De Leeuw en Trimbos onderzoeker Ine Boerema verzorgden twee presentaties over de belangrijkste resultaten van het pilotonderzoek naar ‘Eigen regie voor mensen met psychotische kwetsbaarheid’.

Over dit ZonMw project is Rob de Leeuw bereikbaar op e-mailadres: j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl

Op dinsdagmiddag 8 mei 2012 vindt een Julius congres plaats over digitaal berichtenverkeer inde zorg tussen patiënten onderling en tussen professionals en patiënten en vice versa. Dan komen de nieuwste ontwikkelingen in Nederland aan de orde.

Meer informatie
http://juliusacademy.nl/sites/default/files/brochureSamenInnoverenLoont3.pdf

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie