E-consult voor ALS-patiënt nu mogelijk

Op 10 januari start Neurologie als eerste afdeling binnen het UMC St Radboud met e-consulten voor patiënten met ALS. ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose, een aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Het e-consult is een nieuwe toepassing binnen de digitale poli voor ALS-patiënten. Zij kunnen daarmee thuis vanachter de computer direct vragen stellen aan hun behandelaars. Een enorme doorbraak voor deze groep patiënten, want door krachtsverlies in hun spieren zijn ze niet altijd in staat om regelmatig het ziekenhuis te bezoeken, of telefonisch gesprekken met hun arts te voeren.

Hoe werkt het?
De patiënt kan alle mogelijke vragen stellen die met zijn ziekte te maken hebben. De vragen komen eerst bij de neuroloog, of de revalidatiearts van het ALS-team. Is het een specifieke vraag, dan kan de arts besluiten de vraag ter beantwoording voor te leggen aan een van de andere teamleden. Bijvoorbeeld op vragen over spraakstoornissen, voeding, training, of aanpassingen reageert de verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker. Uiterlijk binnen drie werkdagen krijgt de patiënt antwoord.

Een e-consult is een volwaardig medisch consult, met vragen en antwoorden over en weer tussen patiënt en zorgverlener. Altijd is de patiënt initiatiefnemer en de arts degene die het consult afsluit. Binnen afzienbare tijd, nog dit jaar, komen de e-consulten automatisch in het EPD.

Meer gebruik digitale poli
Het UMC St Radboud behandelt per jaar een kleine honderd nieuwe patiënten met ALS. Het gaat dus om een relatief kleine groep, maar de ernst van de ziekte is vergelijkbaar met die van multiple sclerose, een veel bekendere neurologische aandoening. Tot nu toe maakte ongeveer een vierde van de patiënten gebruik van de digitale poli. Naar verwachting wordt dit percentage veel hoger door de komst van e-consulten.

De ALS-polikliniek van het Radboud is onderdeel van het Neuromusculair Expertise en Consultatie Centrum (NECC) en van de afdeling Revalidatie. De polikliniek maakt ook deel uit van het ALS Centrum Nederland. Dit is een samenwerkingsverband tussen het UMC St Raboud, het AMC Amsterdam en het UMC Utrecht.

Plaats een reactie